Skip to main content

Ile godzin angielskiego powinno uczyć się moje dziecko, aby płynnie posługiwać się tym językiem?

To pytanie, które zaprząta uwagę większości współczesnych rodziców, rozumiejących, że we współczesnym świecie znajomość angielskiego jest dziś niezbędna, aby odnieść sukces w życiu. 

Maple Bear – największa prywatna sieć edukacyjna na świecie, przenosi do innych krajów to, co najlepsze z kanadyjskiej metodologii i edukacji dwujęzycznej, łącząc je skutecznie z lokalną podstawą programową. Jednym z kamieni milowych, na których Maple Bear zbudował sukces na całym świecie jest właśnie dwujęzyczność. 

W jaki sposób uczymy angielskiego w Maple Bear?

W polskich szkołach i przedszkolach Maple Bear, podobnie jak w placówkach Maple Bear na całym świecie, edukację będziemy prowadzić przy zastosowaniu podejścia immersyjnego: nasi nauczyciele prowadzą zajęcia głównie po angielsku, aby dzieci miały stały kontakt z żywym językiem. W szkole podstawowej, ze względu na wymogi programowe, nauczanie będzie realizowane w obu językach: lokalne programy nauczania, takie jak literatura polska czy historia będą prowadzone w języku polskim, ale językiem, w którym będzie żyło nasze przedszkole i szkoła, będzie język angielski. 

Dlaczego Immersja?

Badania naukowe potwierdzają, że immersja jest najlepszą metodą nauki dodatkowego języka. Dzieci uczą się w ten sam naturalny sposób, w jaki uczą się swojego pierwszego języka. Programowanie immersyjne sprzyja szybszej nauce i wyższemu poziomowi biegłości.  

Wielu rodziców, których dzieci uczą się w szkołach Maple Bear, intuicyjnie rozumie stosowane przez nas podejście immersyjne, ale nadal ma wiele pytań i wątpliwości. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania, których udzielił nam założyciel i prezes Maple Bear Global, wybitny pedagog i metodolog Rodney Briggs.

Nauka języka metodą immersyjną w pytaniach i odpowiedziach

Czy moje dziecko osiągnie biegłość w drugim języku? Jak długo to potrwa?

Osiągnięcie wysokiego poziomu biegłości w mowie i piśmie w drugim języku nie jest procesem krótkoterminowym. To wymaga czasu. Trzeba też pamiętać, że bardzo ważną rolę w przyswajaniu obcego języka odgrywa motywacja. 

Chociaż tempo przyswajania języka jest różne, większość dzieci rozpoczynających naukę drugiego języka zazwyczaj używa prostych i formalnych zdań po kilku miesiącach. Bardziej produktywne użycie języka pojawia się w drugiej połowie roku i w następnym roku szkolnym.

To zupełnie naturalne i normalne, że w klasie immersyjnej dzieci zaczynają wyrażać się w języku klasy. Małe dzieci są zmotywowane do dostosowania się do norm panujących w klasie i używania słów, których nauczyły się w nowym języku.

Uczniowie immersyjni będą mówić po angielsku w sposób naturalny. Będą w stanie manipulować słowami i wykorzystywać je w dowolnym kontekście. W przeciwieństwie do tego podejścia, nauka na pamięć może dać dziecku wiele angielskich słów, ale dziecko będzie ich używać tylko w określonym zdaniu lub kontekście.

Co mogę zrobić, aby wesprzeć moje dziecko w immersji, jeśli nie mówię w drugim języku?

Rodzice powinni odgrywać aktywną rolę w edukacji swoich dzieci. Powinni starać się codziennie im czytać i angażować je w działania, w których muszą zastosować to, czego uczą się w szkole.

Zawsze pomocne jest, gdy rodzice sami odrabiają pracę domową i dowiadują się jak najwięcej o edukacji immersyjnej. Ważne jest również, aby zobowiązać się do utrzymania dziecka w programie immersyjnym, a także wspierać używanie przez dzieci języka immersyjnego poza szkołą.

Czy moje dziecko będzie płynnie mówić w obu językach?

Dziecko może płynnie posługiwać się obydwoma językami pod warunkiem, że będzie miało możliwość uczenia się, ćwiczenia i interakcji w obydwu językach. Dlatego rodzice powinni zachęcać i doceniać wysiłki i osiągnięcia dziecka w obu językach oraz zapewniać mu stymulujące materiały do czytania i słuchania.