Skip to main content

Wyobraź sobie, że twoje dziecko z łatwością opanowuje drugi język, podobnie jak zrobiło to z językiem ojczystym. To nie jest tylko marzenie – to rzeczywiste korzyści, które niesie metoda nauki poprzez immersję. Badania dowodzą, że immersja jest najlepszą metodą nauki języka dla małych dzieci. Metoda ta wykracza poza zwykłą naukę języka obcego, koncentrując się na rozwijaniu pełnej dwujęzyczności, gdzie dziecko z równą łatwością posługuje się oboma językami.

Immersja językowa Maple Bear

Maple Bear, będąc liderem w dziedzinie edukacji, zmienia podejście do nauki języków wśród dzieci. Odchodząc od konwencjonalnych metod, oferuje program immersyjny, który skupia się na indywidualnym podejściu do ucznia, praktycznym zastosowaniu języka i kreatywnym zaangażowaniu. To podejście przekształca sposób, w jaki dzieci uczą się i używają angielskiego.

Indywidualne podejście do nauki

W odróżnieniu od tradycyjnych lekcji angielskiego, gdzie program nauczania jest często ustandaryzowany, Maple Bear dostosowuje się do potrzeb każdego ucznia. Uwzględnia wcześniejszą wiedzę, poziom językowy i styl uczenia się, co pozwala na tworzenie bardziej spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego, dopasowanego do mocnych stron i zainteresowań każdego dziecka.

Angażująca nauka poza podręcznikiem

Maple Bear wyróżnia się tym, że wykracza poza tradycyjne metody nauczania oparte głównie na podręcznikach. Program, opracowany przez kanadyjskich ekspertów, używa różnorodnych materiałów i aktywnych metod nauczania. Dzieci uczą się angielskiego poprzez praktyczne działania, na przykład przez tworzenie opowieści lub dyskusje na temat prawdziwych sytuacji, co sprawia, że każda lekcja staje się bardziej angażująca i znacząca.

Nowoczesne metody oceniania

Zamiast tradycyjnych testów, Maple Bear stosuje ciągłą ocenę, która nie tylko pozwala na bieżące dostosowywanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, ale także rozwija w nich umiejętność samodzielnej oceny swojej nauki, zachęcając do przejęcia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny.

Rozwijanie myślenia wyższego rzędu

W przeciwieństwie do tradycyjnych lekcji, które często koncentrują się na zapamiętywaniu i powtarzaniu, Maple Bear kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia wyższego rzędu. Program zachęca uczniów do kreatywnego i krytycznego wykorzystywania języka angielskiego w praktycznych sytuacjach.

Uczeń w centrum procesu edukacyjnego

W Maple Bear nacisk kładzie się na aktywne uczestnictwo uczniów w procesie nauczania, w przeciwieństwie do tradycyjnych lekcji, gdzie nauczyciel często jest głównym źródłem informacji. Uczniowie są zachęcani do dzielenia się pomysłami i dyskusji, co sprzyja głębszemu zrozumieniu materiału. 

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w przyjaznym środowisku

W Maple Bear duży nacisk kładziony jest na swobodne wyrażanie się i interakcję w języku angielskim. Podczas tradycyjnych lekcji uczniowie mogą czuć presję i obawiać się wypowiedzi, natomiast w Maple Bear panuje atmosfera, która zachęca do komunikacji i eksperymentowania z językiem bez obawy o błędy. W praktyce oznacza to, że uczniowie pracują w parach i małych grupach, odgrywają scenki oraz rozmawiają na tematy, które ich interesują, co pozwala im rozwijać umiejętności komunikacyjne w praktyczny i przyjemny sposób.

Nauka słownictwa: więcej niż zapamiętywanie

Zamiast skupiania się na zapamiętywaniu pojedynczych słówek, jak w tradycyjnych metodach, Maple Bear koncentruje się na zrozumieniu i używaniu słownictwa w kontekście, co prowadzi do lepszego i bardziej efektywnego opanowania języka. Choć postęp może na początku wydawać się wolniejszy, z biegiem czasu uczniowie nabierają pewności w używaniu języka, co umożliwia im swobodną i naturalną komunikację

Podsumowując, program Maple Bear różni się od tradycyjnych lekcji angielskiego, oferując bardziej spersonalizowane, angażujące i efektywne podejście do nauki języka. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób ten innowacyjny program może wpłynąć na rozwój Twojego dziecka, serdecznie zachęcamy do kontaktu i rozpoczęcia fascynującej podróży edukacyjnej z Maple Bear.

Autor:  Magdalena Chromik, Academic Coordinator – Maple Bear Katowice