Skip to main content
 • Dane osobowe przetwarza Maple Bear Schools Polska P.S.A  
 • Dane rejestrowe Szkoły: NIP: 5342652866, REGON: 522508533, KRS: 0000978531
 • Szkoła przetwarza dane w formularzu kontaktowym on-line bo ma prawnie uzasadniony interes.
 • Tym interesem Szkoły jest odpowiadać na zadane przez formularz pytania.
 • Dane osobowe zostaną usunięte po 5 latach.  
 • Dane zebrane przez formularz kontaktowy on-line ujawniamy tylko i wyłącznie:
  • firmie, która prowadzi formularz on-line, na stronie www Szkoły
  • firmie, która wspiera administrację Szkoły
  • firmie, która świadczy usługi IT dla Szkoły
  • naszej centrali w Kanadzie
 • Szkoła może przekazać dane zebrane w formularzu kontaktowym on-line poza UE.
 • Przekazanie danych osobowych poza UE chronimy Klauzulami Modelowymi.
 • Osoba, która ujawniła nam swoje dane w formularzu kontaktowym on-line ma prawo:
  • złożenia skargi do Urzędu
  • sprzeciwu wobec przetwarzania
  • usunięcia danych, jeśli nie są już potrzebne
  • dostępu do swoich danych do sprostowania tych danych
  • ograniczenia przetwarzania w 4 sytuacjach opisanych w art. 18 RODO
 • Szkoła ma obowiązek powiadomić każdego odbiorcę danych o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania tych danych.
 • Szkoła w żaden sposób nie profiluje na podstawie danych osobowych.
 • Dane kontaktowe: Maple Bear, Katowice: ul. Stawowa 6, info@maplebearpolska.pl