Skip to main content

Wyjątkowa kanadyjska edukacja dwujęzyczna w 560 szkołach na całym świecie.

Nasza historia

W 2007 roku Maple Bear powstał jako prywatna firma z tuzinem szkół działających w Korei, Brazylii i Indiach. Te liczby szybko się zmieniły, gdy rozeszła się wieść o doskonałości kanadyjskiej edukacji immersyjnej i dwujęzycznej, zwłaszcza wśród rodziców, którzy mogli zobaczyć pozytywne efekty w języku, nauce i zachowaniu swoich dzieci.

Obecnie istnieje ponad 560 szkół w 31 krajach, a ponad 44 000 uczniów uczy się w szkołach Maple Bear na całym świecie. Zapraszamy do globalnej rodziny Maple Bear. Można do nas dołączyć jako rodzic, uczeń nauczyciel lub jako członek kanadyjskiego działu akademickiego.   

Witaj w Maple Bear

O Maple Bear

Pomysł stworzenia kanadyjskich szkół Maple Bear wyrósł z pracy Canadian Education Centre Network (CECN), organizacji non-profit wspieranej przez rząd Kanady oraz Asia Pacific Foundation of Canada, która została upoważniona do marketingu kanadyjskiej edukacji za granicą w celu przyciągnięcia zagranicznych studentów do studiowania w Kanadzie.

Szkoła Maple Bear powstała, gdy menedżerowie CECN za granicą dostrzegli zapotrzebowanie na wysokiej jakości dwujęzyczną edukację kanadyjską wśród rodziców z klasy średniej, z których wielu wcześniej studiowało poza granicami swoich krajów, a w szczególności w Kanadzie.

Pierwsza szkoła kanadyjska Maple Bear została otwarta w Indirapuram (New Delhi) w Indiach w 2005 roku.

W ostatnich dziesięcioleciach gospodarki krajów Europy Wschodniej i Środkowej rozwijały się w szybkim tempie. Lokalne firmy rozszerzyły swoją działalność na rynki międzynarodowe, a międzynarodowe korporacje zakładały i wciąż zakładają biura na miejscu. Ta dynamika wzmocniła tożsamość kulturową regionu i zwiększyła zapotrzebowanie na wykształconych, aktywnych lokalnie obywateli świata, którzy biegle posługują się językiem angielskim.

Liderzy Maple Bear CEE wierzą, że edukacja jest podstawowym narzędziem, które będzie miało najsilniejszy wpływ na przyszłość regionu – nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale również w kontekście skutecznego stawiania czoła głównym wyzwaniom, przed którymi stoi ludzkość.

Akademicki Komitet Doradczy

Andrzej Wierciński

Andrzej Wierciński jest profesorem zwyczajnym na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezydentem założycielem International Institute for Hermeneutics (2001). Kształcił się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu i Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium. Swoją intelektualną podróż kontynuował po USA (Boston College, University of California w Berkley, Arizona State University), Meksyku (UNAM), Kanadzie (Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej). Był profesorem hermeneutyki na Uniwersytecie w Toronto i profesorem filozofii religii na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim.

Potencjał interpretacyjny fenomenu edukacji inspiruje Wiercińskiego do budowania szkoły hermeneutyki edukacji. Jego publikacje oscylują wokół roli rozmowy w procesie wychowawczym osoby jako niepowtarzalnej rzeczywistości bycia i działania, wspierając jednocześnie intersubiektywne rozumienie. Hermeneutyczna filozofia wychowania to hermeneutyka gościnności wobec siebie i Innego, domagająca się stałego przekładania każdego rozumienia na inną wrażliwość. Refleksja nad edukacją jest nierozerwalnie związana z praktyką edukacyjną. Hermeneutyka edukacji to hermeneutyka w działaniu, która umożliwia człowiekowi, jako świadomemu i wolnemu podmiotowi wychowania, troskę i odpowiedzialność za wszechstronne ksztalcenie się. Hermeneutyczny imperatyw własnego rozwoju podkreśla rozumienie edukacji jako trwającej całe życie praktyki osobistej wolności i odpowiedzialności. Existentia hermeneutica jako egzystencja przygodna, językowa i historyczna obejmuje jednostkowe I wspólnotowe doświadczenie świata, ktory jest naszym światem (Lebenswelt). Osoba jako podmiot jest w ciągłym ruchu, zmierzającym do samorozumienia.

Bogusław Śliwerski

Profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu oraz Zakładu Pedagogiki Porównawczej Uniwersytetu Łódzkiego; profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, doktor honoris causa multi - UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017), UKSW w Warszawie (2020) i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych na Ukrainie (2019); profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego; członek The International Board of Tomas Bata University in Zlin; członek Międzynarodowej Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Południowozachodniego w Czeskich Budziejowicach (Czeska Republika); przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019), członek Rady Doskonalenia Naukowego (2019-2023; 2024-2027). Ostatnio wydał m.in.: Czeska edukacja i myśl społeczna. Studia i szkice pedagogiczne (Łódź, 2023); Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów (Kraków, 2022); Kultura rywalizacji i współpracy w szkole, (Warszawa, 20220; Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego (współautor M. Paluch, Kraków, 2021); (Kontr)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych (Łódź 2020); Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych (Warszawa, 2020); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków, 2019); Edukacja (w) polityce – polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków, 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (2013). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”. Redaktor międzynarodowego podręcznika akademickiego „Pedagogika” – tomy 1-4 (Gdańsk, 2006-2010); współredaktor z Z. Kwiecińskim podręcznika akademickiego „Pedagogika” (Warszawa, 2019); Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, pedagogika szkoły wyższej i pedagogika (wczesno)szkolna. ORCID: 0000-0002-3875-8154

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Luc Albinski

Luc jest założycielem i Przewodniczącym Vantage Best in Class, najnowszej dywizji Vantage. Poświęca 50% swojego czasu na tę nową dywizję, wykonując jednocześnie swoje obowiązki jako Executive Chairman funduszu Vantage. Luc jest jednym z dwóch członków zarządu Komitetu Inwestycyjnego Mezzanine Funds i odegrał wiodącą rolę w trzydziestu trzech inwestycjach wykonanych przez cztery fundusze od 2007 roku.

Przed dołączeniem do Vantage w 2006 roku Luc pracował jako Konsultant ds. Strategii w firmie Bain & Co. w Paryżu oraz w Accenture w Johannesburgu. Po ukończeniu studiów MBA w INSEAD, dołączył do International Finance Corporation (IFC) z siedzibą w Waszyngtonie. W IFC Luc pracował nad projektami doradczymi i inwestycyjnymi w Brazylii, Gabonie, Rumunii i Bośni i Hercegowinie. Po powrocie do Południowej Afryki w 1998 roku Luc dołączył do Brait jako Deal Executive odpowiedzialny za inwestycje w różnych kluczowych sektorach.

Luc spędził następnie dwa lata w Polsce jako założyciel / CEO firmy świadczącej usługi związane z korzyściami dla pracowników, zanim wrócił, aby założyć departament private equity w Standard Bank, skupiający się na transakcjach mezzanine w segmencie średniego rynku. Następnie Luc objął kierownictwo nad departamentem finansowania mezzanine w Standard Bank, współprowadząc kilka godnych uwagi transakcji, w tym finansowanie wykupu spółki-córki Waco International w Południowej Afryce i udzielenie tranzytu mezzanine o wartości 1 miliarda randów w ramach transakcji związanej z uprawnieniem De Beers.
Luc posiada dyplom MBA szkoły biznesu INSEAD we Francji. Uzyskał również dyplom licencjata z ekonomii w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu.

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Ziemiński

Jest założycielem Impera Alfa, funduszu inwestycyjnego na wczesnym etapie rozwoju, utworzonego w Polsce, skupiającego się na innowacyjnych projektach w obszarze SaaS, Food Tech i EV Tech. Andrzej pełni funkcję członka zarządu i przeprowadził ponad dziesięć inwestycji oraz dwie sprzedaże od czasu założenia funduszu w 2017 roku. W 2010 roku Andrzej został partnerem i członkiem zarządu w ramach Impera Seed Fund w Warszawie.

Przed dołączeniem do Impera Seed Fund, był członkiem zarządu BBI Capital NFI, jednego z 15 funduszy utworzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, który później stał się spółką publiczną poprzez notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed objęciem stanowiska w BBI Capital, Andrzej jako CEO wydawnictwa kartograficznego PPWK był odpowiedzialny za SPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz za przejęcie trzech firm.

Andrzej posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych w zakresie finansów i bankowości uzyskany na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej

Adam Wojacki

Adam jest założycielem kilku funduszy inwestycyjnych na wczesnym etapie, takich jak Vivex Investment, Impera Capital i Impera Alfa. Adam jest także prywatnym inwestorem angażującym się w liczne projekty w sektorach edukacyjnym, telekomunikacyjnym, transportowym i nieruchomości.

Zanim został aktywnym inwestorem, pracował w branży telekomunikacyjnej, początkowo w Polsce, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i sprzedaży na rynku prywatnym w Era GSM, a później na Ukrainie, gdzie objął stanowisko dyrektora generalnego największego ukraińskiego operatora komórkowego, UMC. Przed swoją karierą w dziedzinie telekomunikacji Adam pracował w Australijskiej Komisji Handlowej jako Komisarz Handlowy i Konsul.

Adam ukończył z wyróżnieniem studia na University of South Australia, specjalizując się w finansach i marketingu, oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zarząd Maple Bear Polska

CEO i współzałożyciel

Grzegorz Esz

Grzegorz to doświadczony menedżer biznesu, który pełnił stanowiska na szczeblu zarządu w dużych korporacjach, takich jak TDC, Softbank, T-Mobile, MTS Russia, Netia, UPC Poland i Showmax Central Europe. Posiada również imponujące osiągnięcia przedsiębiorcze, w tym uruchomienie marki pre-paid Heyah dla T-Mobile oraz stworzenie nowej platformy streamingowej dla Showmax, która była większa niż Netflix w swoim pierwszym roku.

Grzegorz ma znaczące doświadczenie w branży nieruchomości, które obejmuje rozwijanie projektów nieruchomości wartych miliardy dolarów w Rosji oraz kilku projektów w Polsce.

CFO

Pavel Lekov

Pavel Lekov dołączył do Vantage Best in Class na początku 2022 roku. Oprócz obowiązków w Vantage Best in Class, pełni funkcję CFO w Maple Bear Central Europe, Maple Bear Polska oraz Maple Bear Czechia.

Pavel pracował dla Deloitte zarówno w Bułgarii, jak i w Wielkiej Brytanii, przez ponad 7 lat, głównie w dziale Audit & Assurance oraz Transaction Services. Ukończył studia z zakresu Rachunkowości i Finansów (BSc) na Warwick Business School, a w trakcie pracy w Deloitte został członkiem ICAEW Chartered Accountants (ACA).

Zespół Maple Bear Polska

Financial Manager

Agnieszka Kryńska

Agnieszka posiada wiele lat doświadczenia w prowadzeniu projektów z zakresu sprawozdawczości finansowej, również zgodnie ze Standardami Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, oraz w przygotowywaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przeprowadzała przeglądy due diligence przed przejęciami i akwizycjami firm, a także analizy śledcze w celu identyfikacji nadużyć i oszustw. Jest ekspertką w zakresie audytu wewnętrznego procesów finansowych, operacyjnych i inwestycyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła w firmach Aviva, Ground Frost i PwC.

Agnieszka jest również dumną założycielką Matplaneta – udanej start-upu, który oferuje zajęcia popołudniowe z matematyki i programowania dla dzieci i młodzieży w Polsce.

PR Manager

Gabriela Żółtaniecka

Gabriela ma ponad 20 lat międzynarodowego doświadczenia zawodowego w dziedzinie komunikacji i zarządzania projektami w Polsce, we Włoszech, Grecji i Szwajcarii. Jej kompetencje obejmują PR, Public Affairs, zarządzanie komunikacją kryzysową, a także zarządzanie projektami informatycznymi. Pracowała dla wielu wiodących marek (Heineken, Mitsubishi, Belvedere Vodka, Orlen, MediaMarkt). Była również redaktorem naczelnym w International Data Group Poland dla magazynu marketingowego "CMO" oraz pełniła funkcję zastępcy dziekana w "European University", prywatnej szkole biznesu z siedzibą w Szwajcarii.
Prawnik

Inez Krawczyńska

Inez Krawczyńska to prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa obrotu publicznego papierami wartościowymi oraz doświadczeniem sądowym.
Swoje doświadczenie zdobywała w polskich przedsiębiorstwach państwowych, spółkach publicznych Banku Pekao S.A. i Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Była członkiem kilku rad nadzorczych takich firm jak ESKY.PL, Energa Operator S.A., Sjenit S.A., Cosma S.A. Inez posiada obszerne doświadczenie w zakresie działalności inwestycyjnej, zwłaszcza w obszarze obsługi publicznie notowanych spółek, i współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła również aplikację sędziowską.
Marketing Consultant

Mateusz Ganc

Mateusz to ekspert ds. marketingu cyfrowego z ponad 9-letnim doświadczeniem. W ciągu ostatnich kilku lat współpracował z wieloma firmami w różnych branżach, w tym farmaceutycznej, filmowej, edukacyjnej, modowej, handlowej i e-commerce.
Mateusz pracował również z niektórymi z najbardziej znanych postaci publicznych w Polsce - celebrytami, politykami, sportowcami i aktorami. Aby pomóc markom w rozwoju, zaangażowany jest w strategie marketingowe, tworzenie treści i kampanie cyfrowe.
Marketing Consultant

Karol Kowalski

Karol to strateg ds. reklamy i producent kreatywny z ponad 10-letnim doświadczeniem w globalnych agencjach sieciowych. Był odpowiedzialny za strategie komunikacji w Polsce dla marek takich jak McDonald's, Unilever, Brown-Forman, BNP Paribas i Porsche. Otrzymał 2 złote Effie, srebrny Effie, srebrny Innovation Award oraz wiele nagród Gold, Silver i Bronze MIXX Awards.
W ostatnich latach Karol specjalizuje się w zarządzaniu treściami dla marek pop-kultury i projektów filmowych. Kierował wszystkimi kampaniami filmów i seriali w Polsce dla Showmax. Obecnie zaangażowany jest w branżę audiobooków, gdzie odpowiada za produkcję kreatywną.
W Maple Bear Polska odpowiada za strategię reklamową i lokalizację globalnych materiałów.
Real Estate Manager

Marek Ozimek

Jako menedżer do spraw nieruchomości, zajmuje się poszukiwaniem, nabywaniem i budowaniem nieruchomości, w których będą działać szkoły Maple Bear. Tworzy analizy nieruchomości, negocjuje warunki umów i badania możliwości rozwoju.
Marek posiada doświadczenie w zakresie nabywania nieruchomości, które zdobył w sieciach handlowych (sklepy spożywcze, apteki, drogerie), centrach logistycznych (hale magazynowe) oraz samodzielnych restauracjach fast food.
Jako inżynier budownictwa zarządzał budową i remontami lokali handlowych, hal magazynowych i budynków mieszkalnych.
HR Manager

Dorota Śliwa

Dorota Śliwa jest Menedżerem HR w Maple Bear Polska, gdzie wspiera pracowników w sprawach HR na terenie całej Polski. Ma ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach HR, począwszy od rekrutacji, poprzez administrację HR, aż po partnerstwo biznesowe. Wykorzystuje swój tytuł magistra psychologii w biznesie i swoje umiejętności komunikacyjne, aby wspierać rozwój i utrzymanie talentów w firmie. Jej kompetencje obejmują rekrutację, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia i benefity oraz relacje pracownicze. Doświadczenie zdobywała w firmach z różnych branż, m.in. FMCG, elektroniki użytkowej, opakowań, a także IT w międzynarodowych firmach takich jak Nestle Polska S.A., TCL Electronics, Packhelp S.A.
Dorota pasjonuje się tworzeniem pozytywnego i inkluzywnego środowiska pracy, w którym ludzie mogą się rozwijać i świetnie czuć. Interesuje ją poznawanie nowych technologii i trendów w branży IT oraz tego, jak mogą one usprawnić funkcjonowanie HR. Lubi pracować w dynamicznych i innowacyjnych organizacjach, które cenią różnorodność i współpracę.

Zespół Maple Bear Katowice

Dyrektor szkoły

Dominik Linowski

Dominik to bardzo doświadczony ekspert w dziedzinie edukacji i doradztwa biznesowego. Ukończył studia magisterskie, doktoranckie i studia podyplomowe dla nauczycieli akademickich na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym pracował dla światowych firm takich jak Coca-Cola, EY, Deloitte, równocześnie tworząc i rozwijając swoją firmę szkoleniową. W "Europejskim Centrum Doskonalenia Kadr" szkoli osobiście ponad 10 000 dyrektorów szkół, przedstawicieli organów państwowych i nauczycieli każdego roku.
Jest autorem publikacji na temat edukacji, prawa, zarządzania ryzykiem i kryminologii. Pełni funkcję nauczyciela akademickiego i wykładowcy na najważniejszych polskich uniwersytetach oraz programach MBA. Dominik jest również doradcą edukacyjnym i doradcą dla członków Polskiego Parlamentu i centralnych władz.
Koordynator Akademicki

Magdalena Chromik

Magdalena to doświadczony profesjonalista w dziedzinie edukacji, posiadający ponad 17 lat doświadczenia w tej dziedzinie, obejmującego Europę i Bliski Wschód. Jej podróż rozpoczęła się w Dubaju, gdzie z zaangażowaniem pracowała w GEMS Education, globalnej sieci nagradzanych szkół K-12, znanej z zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości edukacji. Później Magdalena przeniosła się do Polski, gdzie wniosła swój wkład w rozwój renomowanej Międzynarodowej Szkoły w Krakowie. Jej doświadczenie w zróżnicowanych środowiskach kulturowych i praca z uczniami różnych tłumaczy pozwoliły jej opracować holistyczne i inkluzywne podejście do edukacji.

Jej osiągnięcia akademickie obejmują uzyskanie tytułu magistra prawa i licencjata w dziedzinie filologii angielskiej, co dodatkowo wzmocnia jej umiejętności nauczycielskie i przywódcze.

Enrollment Manager

Martin Gliklich

Martin specjalizuje się w tworzeniu i realizacji strategii marketingowych z wykorzystaniem SEO, SEM oraz komunikacji omnichannel. Niekonwencjonalne myślenie i szybkie podejmowanie decyzji przez Martina przyczyniają się do udanych kampanii promocyjnych.

Z podejściem "możemy to zrobić!" pasja Martina polega na tworzeniu jasnej przyszłości dla Maple Bear poprzez przyjmowanie zmian i myślenie nieszablonowe. Od drwala przez szefa kuchni do menedżera ds. marketingu - jego zróżnicowane doświadczenie zawodowe odzwierciedla jego talenty adaptacyjne i zdolność do odnoszenia sukcesów w trudnych sytuacjach.

Zespół Maple Bear Wrocław

Dyrektor szkoły

Monika Szymczak

Monika Szymczak is a principal in Maple Bear Wrocław. Just after Bachelor's degree in English Studies she graduated with a Master's degree in specialisation for caring and educational pedagogy with sociotherapy. Following her passion for education, she decided to develop her professional skills so she did her postgraduate studies in education management and organization.

She started her career almost 15 years ago. Starting as a teacher's assistant, then gaining experience as a teacher for many years, she became a principal as a result of her passion and many years of experience in successfully running kindergartens and schools.

Monika is passionate about education. Everything she does and every decision she makes will be based on what is best for the students. Her goal is to create a safe, welcoming, respectful learning environment. Monika is proactive and focuses on creating a campus that goes above and beyond to make sure that every student of Maple Bear Wroclaw receives the best education.

Enrollment Manager

Monika Bijas

Monika is Enrollment Officer and Marketing Manager at Maple Bear Wroclaw. She has over 15 years in marketing, branding, business development, entertainment and business events, Public Relations and management.

The first experience was gained in London, Ireland and the U.S. After many years of traveling, she returned to the country and started to develop Polish brands internationally as a Product Manager. As a lover of art and young talents, she ran the Student Artworks Foundation. She organized numerous auctions and exhibitions in Poland and abroad, promoting students and graduates of international universities.

As a mother, she appreciates the main principles of Maple Bear, such as long life learning, learning through play, and children's natural hunger for knowledge and self-development. She is a strong fan of bilingualism in education and acquiring 21st century skills from an early age. She always acts with the idea that 'the child's well-being and happiness are the most important!'. Her way of thinking outside the box, positive attitude, sense of responsibility and acting like "sky's the limit" influences the development and success of Maple Bear Wroclaw.

Misja

Misją Maple Bear jest zapewnienie systemu nauczania skoncentrowanego na uczniu w bezpiecznym, pewnym i stymulującym środowisku, które przygotowuje uczniów do sukcesu na poziomie ponadpodstawowym i które zaszczepia pasję do uczenia się przez całe życie.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji opartej na kanadyjskiej filozofii i najlepszych praktykach, która spełnia oczekiwania rodziców z całego świata i jest zgodna z lokalnymi przepisami edukacyjnymi.