Skip to main content

W Maple Bear wierzymy w wartość swobodnej zabawy. Chociaż słowo “zabawa” bywa często kojarzone z czynnością mało znaczącą czy bezcelową, rzeczywistość jest zupełnie inna. Przyjrzyjmy się, dlaczego swobodna zabawa jest tak istotna w edukacji wczesnoszkolnej.

Czym jest swobodna zabawa?

Swobodna zabawa jest:

 • Napędzana wewnętrzną motywacją (nie potrzeba zewnętrznych nagród).
 • Aktywnością, którą dzieci naturalnie uważają za przyjemną i satysfakcjonującą.
 • Pozwala na samodzielność i dokonywanie wyborów.
 • Stanowi pole do rozwijania kreatywności i wyobraźni.
 • Pobudza zarówno fizycznie, jak i intelektualnie.
 • Jest czynnością, którą dzieci chętnie powtarzają, co zachęca do praktyki.

Jednak swobodna zabawa NIE jest:

 • Wypełnieniem czasu w oczekiwaniu na coś innego.
 • Nagrodą za wykonanie “prawdziwej pracy”.
 • Odbierana jako kara.

Dlaczego swobodna zabawa jest tak ważna?

 • Rozwój poznawczy: Zabawa to praca dzieci. To poprzez nią poznają świat, rozwijając jednocześnie swoją wyobraźnię i zdolności poznawcze.
 • Rozwój językowy: Zabawa wspiera rozwój językowy. Komunikując się podczas zabawy, dzieci kładą fundamenty pod rozwój kompetencji lingwistycznych.
 • Umiejętności społeczne: Zabawa uczy zrozumienia zasad, dokonywania wyborów oraz umiejętności podejmowania decyzji.

Rola nauczyciela we wspieraniu swobodnej zabawy

Podczas swobodnej zabawy nauczyciel pełni wiele ważnych funkcji:

 • Facylitator: Nauczyciele dostarczają wsparcia, słownictwa i informacji zwrotnych podczas zabawy.
 • Obserwator: Obserwując dzieci podczas zabawy, nauczyciel widzi, jak stosują zdobytą wiedzę.
 • Ewaluator: Zabawa daje możliwość oceny i planowania dalszych działań edukacyjnych.
 • Towarzysz zabawy: Czasami nauczyciele dołączają do zabawy, zachęcając dzieci do głębszego i szerszego zaangażowania.

Wsparcie rozwoju dzieci poprzez swobodną zabawę

Dzieci nie są biernymi odbiorcami wiedzy, ale aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się, którzy przy pomocy odpowiednich narzędzi i wsparcia są w stanie samodzielnie odkrywać i rozumieć świat wokół nich. Zabawa nie służy jedynie rozrywce; to okazja do aktywnego eksplorowania, eksperymentowania i budowania relacji z innymi. Dzięki zabawie dzieci stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

Nauka poprzez zabawę w klasie Maple Bear

W Maple Bear zabawa to kluczowy element programu nauczania, pełniący niezwykle istotną rolę, zwłaszcza we wczesnych etapach edukacji, takich jak przedszkole i pierwsze klasy szkoły podstawowej.

Kiedy dzieci otrzymują klocki o różnych rozmiarach, ich zabawa staje się aktywna zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Budując wieże, mosty lub wymyślając inne konstrukcje, dzieci poznają zasady równowagi i symetrii, a także uczą się podstaw projektowania.

Nauczyciel, obserwując młodych budowniczych, zachęca ich do głębszej refleksji, zadając pytania, takie jak: “Dlaczego zdecydowałeś się użyć tego długiego klocka tutaj?” lub “Co możemy zrobić, aby nasza konstrukcja była bardziej stabilna?”. Pytania te pobudzają do myślenia, pomagają dzieciom analizować podjęte decyzje i formułować swoje myśli. Dzięki temu rozwijają one zrozumienie relacji przestrzennych i umiejętności rozwiązywania problemów. Nauka poprzez zabawę w Maple Bear to nie tylko forma rozrywki, ale integralna część procesu edukacyjnego, wpływająca na wszechstronny rozwój dziecka.

Maple Bear: Gdzie zabawa staje się nauką

Swobodna zabawa jest kluczem do naszego podejścia w edukacji wczesnoszkolnej. Codziennie dajemy dzieciom przestrzeń do wyboru formy zabawy, by mogły eksplorować, odkrywać i uczyć się. Wierzymy, że:

Bawiąc się uczymy,

Ucząc się bawimy,

Takie jest nasze podejście do wczesnej edukacji!

Autor: Magdalena Chromik, Academic Coordinator – Maple Bear Katowice