Skip to main content

W Maple Bear zachęca i wspiera się ciekawość, chęć odkrywania i wyobraźnię.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Szkoła podstawowa Maple Bear

Szkoła podstawowa

6 – 14 lat

Maple Bear na poziomie szkoły podstawowej oferuje innowacyjną edukację w programie, wykorzystującym najlepsze kanadyjskie metody i strategie nauczania. Opracowany wyłącznie dla Maple Bear przez znanych i uznanych kanadyjskich specjalistów w dziedzinie edukacji, obejmuje najlepsze praktyki kanadyjskiego systemu edukacji, realizując formalne jednocześnie wymogi polskiej edukacji. 

Program Maple Bear wspiera naturalną chęć dzieci do nauki poprzez stymulujące i zróżnicowane doświadczenia. Uczymy dzieci jak myśleć, jak rozwiązywać problemy, jak badać, jak komunikować się i jak być niezależnym, refleksyjnym myślicielem.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej

Program nauczania w szkole

Szkoła Maple Bear opracowała doskonały, praktyczny, rygorystyczny i odpowiedni program nauczania w każdym z przedmiotów, oparty na sprawdzonym kanadyjskim podejściu do nauki i edukacji. Maple Bear zachęca do rozwijania podstawowych umiejętności dziecka w zakresie czytania, liczenia, nauki, technologii, analizy, rozwiązywania problemów, przetwarzania informacji i informatyki. Promowane są krytyczne i twórcze umiejętności myślenia, aby dzieci mogły odnieść sukces w dzisiejszym świecie. Program podstawowy ma na celu holistyczne kształcenie dziecka – fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i społecznie.

Programy Maple Bear Elementary i Middle Years wymagają minimum 50% nauczania w języku angielskim. Pozostała część programu jest prowadzona w języku lokalnym. Przedmioty nauczane w języku angielskim obejmują English Language Arts, Mathematics i Science. Zajęcia z języka ojczystego, historii, geografii, wychowania fizycznego, sztuki i innych przedmiotów prowadzone są w pierwszym języku uczniów.

Nauka skoncentrowana na uczniu w bezpiecznym i stymulującym środowisku.

W szkołach podstawowych Maple Bear uczniowie rozwijają umiejętności komunikacyjne w dwóch językach (polskim i angielskim), w tym rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie.

Doświadczeni nauczyciele wykorzystują podstawy kanadyjskiej edukacji do opracowania unikalnego programu języka polskiego Maple Bear.

Uczniowie zdobywają umiejętności i uczą się pojęć naukowych na różne sposoby. Obejmują one praktyczne podejście i doświadczenia, a także projekty, które sprawiają, że matematyka i nauka stają się bardziej znaczące i istotne.

Nauczyciele stale monitorują rozwój każdego ucznia, pełniąc rolę pośrednika w procesie uczenia się. Poprzez codzienne obcowanie z książkami, gazetami i czasopismami oraz możliwość twórczego pisania, uczniowie samodzielnie rozwijają umiejętności czytania i pisania. Program wykorzystuje też różnorodne działania o wielu różnych celach, indywidualnie i w grupach, aby rozwijać i doskonalić umiejętności uczniów.

Język Angielski

Na wszystkich poziomach, nacisk kładziony jest na zdobywanie umiejętności językowych oraz umiejętności czytania i pisania poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Uczniowie uczą się czytać i tworzyć szeroki zakres tekstów, w tym teksty medialne, listy, e-maile oraz teksty zewnętrzne. Poziom zaawansowania wzrasta wraz z postępem klas. 

Matematyka

Tematy związane z liczeniem, pomiarem, geometrią i zmysłem przestrzennym, algebrą, zarządzaniem danymi i prawdopodobieństwem są coraz bardziej złożone na każdym poziomie nauczania. Program kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów, rozumienie pojęć, stosowanie procedur i komunikację na temat matematyki.

Przedmioty ścisłe

Program nauki przedmiotów ścisłych kładzie nacisk na badania i stosowanie metod naukowych. Na każdym kolejnym poziomie nauczania wprowadzane są  są coraz bardziej złożone tematy z dziedziny biologii, fizyki, chemii i nauki o środowisku. Nacisk kładziony jest na eksperymentowanie i zastosowania, a nie na zapamiętywanie.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są godziny funkcjonowania szkoły?

Szkoła będzie otwarta w godzinach od 7.30 do 17.30. Zajęcia programowe planowane są w godzinach od 8.00 do 15.30.

Czy w szkole będzie realizowana polska podstawa programowa?

Tak, autorski program edukacyjny Maple Bear powstaje z połączenia kanadyjskiego programu i metodyki nauczania z w pełni realizowaną polską podstawą programową. Maple Bear całkowicie respektuje wymagania edukacyjne krajów, w których działa, przyjmując kanadyjską metodologię do realizacji obowiązkowego lokalnego programu nauczania. Nasze zespoły przeanalizowały wszystkie lokalne programy nauczania, upewniając się, że w programie Maple Bear osiągane są efekty kształcenia wskazane przez lokalne ministerstwo edukacji. Maple Bear wzbogaca i wnosi do lokalnych struktur wartość dodaną w postaci najlepszych kanadyjskich strategii edukacyjnych i najlepszych praktyk.

Ile dzieci będzie w jednej grupie?

Standardy MB wskazują, że w szkole podstawowej będzie maksymalnie 22 dzieci, ale ostateczna liczba dzieci zależy od powierzchni klasy. Możliwe jest, że niektóre grupy będą mniejsze. 

Czy uczniowie uczą się lokalnej historii i geografii?

Tak. Wszystkie przedmioty w Maple Bear są zgodne z programem nauczania lokalnego ministerstwa edukacji.

Czy jeśli dzieci dołączą do szkoły Maple Bear później, integracja będzie dla nich trudna?

Im wcześniej uczeń dołączy do programu Maple Bear, tym łagodniejszy będzie proces przyswajania drugiego języka. Warto wspomnieć, że proces przyswajania drugiego języka przebiega naturalnie, tylko czasami wymaga pewnego wzmocnienia i szczególnej uwagi ze strony nauczycieli. W odniesieniu do treści i metodologii, adaptacja dołączających studentów odbywa się w sposób naturalny.

Czy oferowane jest polskie tłumaczenie dla uczniów, którzy nie mówią po angielsku?

Nie ma tłumaczenia, więc dzieci zaczynają myśleć w drugim języku, zamiast go tłumaczyć.

W warunkach immersyjnych dzieci nie słyszą swojego pierwszego języka. Zamiast tego nauczyciele ułatwiają komunikację za pomocą różnych metod, takich jak tempo mówienia, frazowanie i powtarzanie, gesty, ekspresja twarzy i dramatyzowanie oraz gry. Dzieci uczą się również poprzez zabawę, śpiewając i wykonując wspólnie czynności, recytując wiersze, rymowanki i dżingle, a także poprzez gry. 

Nauczyciele zachęcają uczniów i rozwijają ich pewność siebie, nie poprawiając ich podczas w pierwszej fazie nauki języka, ale powtarzając poprawnie ich wypowiedzi.

Czy dzieci będą miały zapewnione pełne wyżywienie?

Tak, w Maple Bear Schools Poland zapewniamy pełne wyżywienie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej.

Czy Maple Bear zapewnia zajęcia dodatkowe?

Tak, zapewniamy wiele dodatkowych zajęć do wyboru przez rodziców i dzieci. Pełna lista i koszty zostaną podane przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Czy opłata za zajęcia dodatkowe jest wliczona w czesne?

Zajęcia dodatkowe będą rozliczane oddzielnie, ale Maple Bear Schools dokłada wszelkich starań, aby zapewnić konkurencyjne ceny, jak również szeroką gamę różnych zajęć.

Czy dzieci będą miały mundurki?

Tak, dzieci w Maple Bear mają mundurki, które rodzice mogą zakupić w szkole na początku roku szkolnego. Zapewniamy również możliwość dokupienia dodatkowych elementów w trakcie roku. 

Czy dzieci będą miały podręczniki do nauki języka angielskiego?

Książki wymagane w programie nauczania Maple Bear są zapewnione przez szkołę i ich koszt jest wliczony w czesne. Dzieci będą również korzystały z polskich podręczników, tam gdzie wymaga tego polska podstawa programowa.

Jaki certyfikat otrzyma dziecko na zakończenie szkoły podstawowej?

Ponieważ w szkole realizowana jest zarówno kanadyjska, jak i polska podstawa programowa, każde dziecko będzie mogło przystąpić do oficjalnego polskiego egzaminu końcowego na koniec 8 klasy i otrzymać polskie świadectwo ukończenia szkoły. Otrzyma również zaświadczenie o zrealizowanych zajęciach zgodnie z kanadyjską podstawą programową, co umożliwi im kontynuację nauki w każdym kraju na całym świecie. 

Czy certyfikat dostarczony przez Maple Bear jest ważny jako dowód znajomości języka angielskiego?

Nie. Instytucje szkolnictwa wyższego zazwyczaj wymagają potwierdzenia wyników uzyskanych w niezależnych egzaminach oceny biegłości językowej, takich jak TOEFL, TOEIC i Cambridge. Jednak biegłość językowa osiągnięta jako student Maple Bear bardzo ułatwia uzyskanie takiego certyfikatu.

Czy po nauce w Maple Bear dziecko będzie przygotowane do podjęcia nauki na uniwersytecie w USA lub Kanadzie?

Nauczanie w Maple Bear, ze względu na naturalną dwujęzyczność i podobieństwo metodyczne, stanowi istotną przewagę konkurencyjną dla uczniów, którzy chcą podążać ścieżką edukacji uniwersyteckiej za granicą. Jednak żadna szkoła podstawowa czy średnia, nawet te międzynarodowe, które stosują program nauczania własnego kraju, nie może obiecać automatycznego wstępu na lokalne czy zagraniczne uniwersytety. Każdy kraj ma swoje własne mechanizmy, takie jak SAT (standardowy egzamin praktykowany w Stanach Zjednoczonych), egzaminy wstępne praktykowane w Europie Wschodniej itp.

Potrzebujesz więcej informacji?