Skip to main content

W dzisiejszym, globalizującym się świecie, krajobraz edukacyjny ulega szybkim zmianom, co wpływa na potrzeby uczniów rozpoczynających naukę w szkołach na różnych etapach ich edukacyjnej drogi. Wielu rodziców obawia się, jak ich dzieci poradzą sobie w nowym środowisku edukacyjnym, zwłaszcza gdy język nauczania różni się od ich ojczystego. To wyzwanie jest szczególnie istotne dla rodziców, którzy rozważają zapisanie swojego dziecka do szkół Maple Bear, znanych ze swojego programu immersyjnego i nacisku na dwujęzyczność.

Maple Bear efektywnie odpowiada na potrzeby uczniów, którzy rozpoczynają naukę w języku angielskim w późniejszym wieku. Czerpie inspirację z kanadyjskiego systemu edukacyjnego, znanego z efektywnego integrowania uczniów z różnych środowisk i na różnych etapach edukacyjnych. Klucz do sukcesu leży w inkluzywności szkół i specjalistycznych systemach wsparcia, które zapewniają, że uczniowie nie tylko sobie radzą, ale także rozwijają się w nowym środowisku akademickim.

Zrozumienie potrzeb uczniów dołączających do Maple Bear

Uczniowie dołączający do Maple Bear w późniejszym wieku, szczególnie ci, którzy dopiero zaczynają naukę języka angielskiego, stają przed podwójnym wyzwaniem: opanowania języka i nadążania za programem nauczania. Maple Bear nie upraszcza treści programowych, ale dzieli je na mniejsze, łatwiejsze do przyswojenia części. Strategia ta umożliwia uczniom później rozpoczynającym naukę, uczenie się razem z bardziej zaawansowanymi językowo rówieśnikami, zapewniając, że nie są oni odizolowani na intensywnych kursach językowych, odłączonych od głównego programu nauczania.

Filozofia inkluzji w Maple Bear

Filozofia szkół Maple Bear opiera się na integracji uczniów, którzy rozpoczynają naukę w późniejszym wieku, z ich rówieśnikami. Wsparcie tej inkluzji opiera się na trzech kluczowych aspektach:

Aspekty motywacyjne

Nauka języka jest najbardziej skuteczna, gdy jest podyktowana potrzebą i zainteresowaniem. W inkluzywnym środowisku Maple Bear uczniowie są motywowani do interakcji z anglojęzycznymi rówieśnikami w codziennych sytuacjach, co wspomaga naukę języka.

Aspekty akademickie

Treści przedmiotowe stają się narzędziem nauki języka. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych pozwala uczniom na kontakt z kluczowym słownictwem, niezbędnym do zrozumienia i aktywnego uczestnictwa w programie nauczania.

Aspekty społeczne i emocjonalne

Rozwój językowy jest wspomagany przez interakcje społeczne. W klasach Maple Bear uczniowie mają liczne możliwości do posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, co pomaga im rozwijać ważne umiejętności komunikacyjne.

Podejście Maple Bear

Podejście Maple Bear do integracji uczniów, którzy rozpoczynają naukę w późniejszym wieku, obejmuje kilka kluczowych etapów:

Ocena językowa na starcie: Po zapisie uczniowie przechodzą kompleksową ocenę, aby określić ich poziom biegłości w języku angielskim w zakresie czytania, pisania, mówienia i słuchania.

Spersonalizowane plany nauki: Na podstawie oceny tworzony jest indywidualny plan, określający odpowiednie dostosowania i wsparcie zgodnie z poziomem biegłości językowej ucznia.

Dostosowane materiały dydaktyczne: Treści programowe są dostosowane poprzez wykorzystanie elementów wizualnych, uproszczonego słownictwa i jasnych instrukcji, aby upewnić się, że uczniowie rozumieją materiał.

Strategie nauczania: Nauczyciele w Maple Bear stosują różnorodne metody, takie jak użycie prostszego języka, włączanie elementów wizualnych, podawanie przykładów i formułowanie początkowych fraz, a także wykorzystanie komunikacji niewerbalnej, jak gesty i mimika, aby wspierać zrozumienie.

Podejście Maple Bear do integracji uczniów, którzy zaczynają naukę w późniejszym wieku, jest wszechstronne i odpowiada na ich potrzeby językowe, akademickie, społeczne oraz emocjonalne. Tworząc środowisko wspierające zarówno rozwój językowy, jak i postępy w nauce, Maple Bear zapewnia, że każdy uczeń, niezależnie od momentu dołączenia, ma szansę na sukces i rozwój na swojej ścieżce edukacyjnej. Dla rodziców zaniepokojonych przejściem ich dziecka na edukację w języku angielskim, Maple Bear oferuje wsparcie i metody, które sprzyjają osiągnięciu sukcesu oraz budowaniu pewności siebie w nowym, bogatym środowisku akademickim.

Autor:  Magdalena Chromik, Academic Coordinator – Maple Bear Katowice