Skip to main content

Dołącz do Maple Bear Polska!

Praca z nami oznacza bycie częścią globalnej sieci edukacyjnej, komunikowanie się i współpracę z kolegami z Maple Bear na całym świecie. Oferujemy stałe wsparcie Twojego rozwoju zawodowego przez kanadyjski zespół ekspertów edukacyjnych oraz ekscytujące stanowisko w kreatywnym i innowacyjnym środowisku nauczania.

Katowice

Dyrektor Szkoły

Kanadyjska dwujęzyczna szkoła Maple Bear poszukuje dyrektora szkoły, który wraz z nami będzie aktywnie uczestniczył w procesie budowy sieci szkół i przedszkoli Maple Bear w Polsce i poprowadzi pierwszą w kraju placówkę, zlokalizowaną w Katowicach. 

Kim jesteśmy

Maple Bear jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci edukacyjnych na świecie. Szkoły Maple Bear oferują w pełni kanadyjskie, dwujęzyczne metody i sposoby nauczania, gwarantując realizację kanadyjskiego i lokalnego programu nauczania. Obecnie na świecie działa ponad 560 placówek (przedszkolnych, podstawowych i średnich) Maple Bear.

Kogo szukamy

Rolą dyrektora jest zarządzanie placówką oraz skuteczne wdrażanie standardów Maple Bear, procedur i metodologii nauczania. Dyrektor musi być doskonale znać polski program nauczania oraz świetnie orientować się w prawie oświatowym. Powinien posiadać doświadczenie we wdrażaniu i organizowaniu nowatorskiego podejścia do nauczania.  

Obowiązki i odpowiedzialność

 • Wspiera realizację strategicznych planów, zadań administracyjnych i innych celów zgodnie z umową pomiędzy placówką Maple Bear a Maple Bear CEE.
 • Wspiera grono pedagogiczne placówki w realizacji podstawy programowej i programu Maple Bear.
 • Nadzoruje rekrutację, rejestry uczniów, licencje, fakturowanie i autoryzacje zgodnie ze standardami Maple Bear.
 • Promuje metodologię, wartości i misję Maple Bear za pośrednictwem wydarzeń otwartych, newsletterów, spotkań i mediów społecznościowych.
 • Przestrzega wszystkich zasad, procedur i wskazówek firmy.
 • Współpracuje i komunikuje się z pracownikami, dostawcami, interesariuszami zewnętrznymi, urzędnikami lokalnymi i państwowymi, zespołami Maple Bear CEE i Global Schools.

Idealny kandydat:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne i kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora (lub w trakcie uzyskiwania kwalifikacji) ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej.
 • Doświadczenie na stanowisku dyrektora lub minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela.
 • Doskonała znajomość języka angielskiego – poziom minimum C1.
 • Pasja do edukacji.
 • Udokumentowane umiejętności przywódcze, zarządcze i organizacyjne.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji i współpracy.
 • Przestrzegania harmonogramów i zdolność do pracy pod presją.
 • Pozytywne nastawienie, elastyczność, zdolność adaptacji i kreatywność.
 • Umiejętności zarządzania konfliktami.

Co oferujemy: 

 • Ekscytujące stanowisko kierownicze, pracę w kreatywnym i innowacyjnym środowisku nauczania.
 • Stały rozwój zawodowy i współpracę z kolegami z całego świata.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny.
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne.
Aplikuj

Koordynator akademicki

Opis oferty pracy:

Koordynator będzie liderem programowym w szkole Maple Bear, wspierającym nauczycieli i pracowników w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji, opartej na kanadyjskiej filozofii i najlepszych praktykach, realizowanych w bezpiecznym i stymulującym środowisku edukacyjnym.  

Obowiązki i odpowiedzialność

 • Wprowadza politykę, programy i działania programowe, które promują rozwój edukacyjny uczniów i rozwój zawodowy pracowników.
 • Wspomaga komunikację oraz realizację programów szkolnych.
 • Zapewnia zgodność programową i metodologiczną ze standardami Maple Bear.
 • Wspiera nauczycieli w procesie nauczania: planowaniu lekcji, realizacji programu nauczania, zasobów, metodologii nauczania, oceny uczniów, zarządzania zachowaniem. 
 • Wspomaga nauczycieli w zakresie wyboru i optymalizacji strategii nauczania.
 • Planuje i ułatwia bieżącą komunikację z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Współpracuje z globalnymi i regionalnymi zespołami Maple Bear w celu tworzenia i ulepszania lokalnych programów nauczania i dokumentów.

Idealny kandydat:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie edukacji – dyplom z pedagogiki (tytuł magistra) ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej.
 • Doskonała znajomość języka angielskiego – poziom minimum C1.
 • Wcześniejsze doświadczenie w roli lidera edukacyjnego.
 • Pasja do edukacji i wdrażania nowej pedagogiki.
 • Miłość do pracy z dziećmi i współpracy z kolegami.
 • Udokumentowane skuteczne umiejętności komunikacyjne, przywódcze, zarządcze i organizacyjne.
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w szkole międzynarodowej będzie dodatkowym atutem.

Kim jesteśmy:

Maple Bear jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci edukacyjnych na świecie. Szkoły Maple Bear oferują w pełni kanadyjskie, dwujęzyczne metody i sposoby nauczania, gwarantując realizację kanadyjskiego i lokalnego programu nauczania. Obecnie na świecie działa ponad 560 placówek (przedszkolnych, podstawowych i średnich) Maple Bear.

Co oferujemy: 

 • Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i benefitów socjalnych.
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne.
 • Ekscytujące stanowisko kierownicze, pracę w innowacyjnym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem jednej z najlepszych metod nauczania na świecie.
 • Bieżące wsparcie rozwoju zawodowego przez kanadyjski zespół ekspertów edukacyjnych.
 • Bycie częścią globalnej sieci edukacyjnej, komunikowanie się i współpraca z kolegami z Maple Bear na całym świecie.
Aplikuj

Nauczyciel

Opis oferty pracy:

Nauczyciel planuje, organizuje i wdraża polską podstawę programową oraz program edukacyjny Maple Bear w przyjaznym środowisku, gwarantującym dzieciom rozwój i pełne wykorzystanie ich potencjału.  

Obowiązki i odpowiedzialność:

 • Realizacja polskiej podstawy programowej oraz prowadzenie dokumentacji nauczania.
 • Planowanie, przygotowywanie i tworzenie scenariuszy lekcji oraz materiałów. instruktażowych zgodnie z programem i metodologią nauczania Maple Bear. 
 • Realizacja programu Maple Bear.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych prze placówkę.
 • Obserwowanie i ocenianie postępów uczniów oraz wykorzystywanie tych informacji do kierowania strategiami nauczania.
 • Prowadzenie dokładnej i pełnej dokumentacji postępów i rozwoju uczniów.
 • Przygotowywanie raportów o uczniach i regularne informowanie rodziców o postępach w nauce.
 • Ścisła współpraca z rodzicami.
 • Uczestnictwo i pomoc w aktywnościach i spotkaniach szkolnych.
 • Udział w doskonaleniu zawodowym. 

Idealny kandydat:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne – dyplom ukończenia studiów pedagogicznych (magisterskich) ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej.
 • Doskonała znajomość języka angielskiego – poziom minimum B2.
 • Pasja do nauczania i uczenia się.
 • Zainteresowanie innowacjami w zakresie pedagogiki.
 • Skuteczne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Kim jesteśmy:

Maple Bear jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci edukacyjnych na świecie. Szkoły Maple Bear oferują w pełni kanadyjskie, dwujęzyczne metody i sposoby nauczania, gwarantując realizację kanadyjskiego i lokalnego programu nauczania. Obecnie na świecie działa ponad 560 placówek (przedszkolnych, podstawowych i średnich) Maple Bear.

Co oferujemy: 

 • Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i pakiet socjalny.
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne.
 • Ekscytującą możliwość pracy w kreatywnym i innowacyjnym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem jednej z najlepszych metod nauczania na świecie.
 • Bieżące wsparcie Twojego rozwoju zawodowego.
Aplikuj