Skip to main content

Wyjątkowa kanadyjska edukacja dwujęzyczna w 610 szkołach na całym świecie.

Nasza historia

W 2007 roku Maple Bear powstał jako prywatna firma z tuzinem szkół działających w Korei, Brazylii i Indiach. Te liczby szybko się zmieniły, gdy rozeszła się wieść o doskonałości kanadyjskiej edukacji immersyjnej i dwujęzycznej, zwłaszcza wśród rodziców, którzy mogli zobaczyć pozytywne efekty w języku, nauce i zachowaniu swoich dzieci.

Obecnie istnieje ponad 610 szkół w 39 krajach, a ponad 60 000 uczniów uczy się w szkołach Maple Bear na całym świecie. Zapraszamy do globalnej rodziny Maple Bear. Można do nas dołączyć jako rodzic, uczeń nauczyciel lub jako członek kanadyjskiego działu akademickiego.   

Witaj w Maple Bear

O Maple Bear

Pomysł stworzenia kanadyjskich szkół Maple Bear wyrósł z pracy Canadian Education Centre Network (CECN), organizacji non-profit wspieranej przez rząd Kanady oraz Asia Pacific Foundation of Canada, która została upoważniona do marketingu kanadyjskiej edukacji za granicą w celu przyciągnięcia zagranicznych studentów do studiowania w Kanadzie.

Szkoła Maple Bear powstała, gdy menedżerowie CECN za granicą dostrzegli zapotrzebowanie na wysokiej jakości dwujęzyczną edukację kanadyjską wśród rodziców z klasy średniej, z których wielu wcześniej studiowało poza granicami swoich krajów, a w szczególności w Kanadzie.

Pierwsza szkoła kanadyjska Maple Bear została otwarta w Indirapuram (New Delhi) w Indiach w 2005 roku.

W ostatnich dziesięcioleciach gospodarki krajów Europy Wschodniej i Środkowej rozwijały się w szybkim tempie. Lokalne firmy rozszerzyły swoją działalność na rynki międzynarodowe, a międzynarodowe korporacje zakładały i wciąż zakładają biura na miejscu. Ta dynamika wzmocniła tożsamość kulturową regionu i zwiększyła zapotrzebowanie na wykształconych, aktywnych lokalnie obywateli świata, którzy biegle posługują się językiem angielskim.

Liderzy Maple Bear CEE wierzą, że edukacja jest podstawowym narzędziem, które będzie miało najsilniejszy wpływ na przyszłość regionu – nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale również w kontekście skutecznego stawiania czoła głównym wyzwaniom, przed którymi stoi ludzkość.

Misja

Misją Maple Bear jest zapewnienie systemu nauczania skoncentrowanego na uczniu w bezpiecznym, pewnym i stymulującym środowisku, które przygotowuje uczniów do sukcesu na poziomie ponadpodstawowym i które zaszczepia pasję do uczenia się przez całe życie.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji opartej na kanadyjskiej filozofii i najlepszych praktykach, która spełnia oczekiwania rodziców z całego świata i jest zgodna z lokalnymi przepisami edukacyjnymi.