Skip to main content
 

Rekrutacja Katowice, Kraków, Wrocław.

Kim jesteśmy?

Maple Bear to największa i najszybciej rozwijająca się sieć edukacyjna na świecie. Globalny zasięg, kanadyjska metodologia i lokalny program nauczania. Maple Bear jest światowym liderem w edukacji dwujęzycznej, oferując wysokiej jakości edukację na poziomie wczesnego nauczania, szkoły podstawowej i średniej w oparciu o najlepsze praktyki, dzięki którym kanadyjska edukacja jest uważana za najlepszą na świecie. Szkoły Maple Bear zapewniają program skoncentrowany na uczniu oraz naukę w bezpiecznym i stymulującym środowisku, które zaszczepia pasję do uczenia się przez całe życie.
Katowice, Kraków oraz Wrocław

Rekrutacja

Zapisy do przedszkola i szkoły podstawowej w Katowicach, Krakowie oraz Wrocławiu wystartowały! Dowiedz się więcej o naszych placówkach.

Dlaczego kanadyjska edukacja?

W rankingach OECD system kanadyjski zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów anglojęzycznych.

Kanadyjski system edukacji konsekwentnie plasuje się wśród najlepszych na świecie. W 2018 roku Program Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA) uplasował Kanadę na 1 miejscu w świecie anglojęzycznym w naukach ścisłych, matematyce i czytaniu. Podobnie jak w 2012, 2015 i ponownie w 2018 roku, Kanada utrzymała się wśród 5 najlepszych krajów osiągających wyniki i przewyższyła wszystkie inne kraje anglojęzyczne we wszystkich trzech ocenach.

Wierzymy w radość uczenia się.

Jeśli dzieci pokochają naukę i będą ją kontynuować przez całą szkołę i całe życie, odniosą sukces i będą spełnione.

Kadra pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele w polskich szkołach i przedszkolach Maple Bear przechodzą bardzo wymagający proces rekrutacyjny z udziałem kanadyjskich ekspertów. Zanim staną się częścią naszego teamu, muszą udowodnić, że spełniają wszystkie najwyższe wymagania, stawiane przed nauczycielami w szkołach w Kanadzie. Dlatego nasze grono pedagogiczne to wyjątkowi ludzie, co potwierdzają opinie rodziców i dzieci. Ich codzienna praca sprawia, że Maple Bear to wyjątkowe, przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym dzieci mogą rozwinąć cały swój potencjał.

Co oferujemy rodzicom z całego świata?

Szkoły Maple Bear oferują pełną kanadyjską dwujęzyczną metodologię i strategie nauczania. Wykorzystując kanadyjski i lokalny program nauczania w procesie edukacyjnym, Maple Bear przynosi tylko to, co najlepsze w kanadyjskiej edukacji: pełną imersję dziecka w anglojęzycznym środowisku, innowacyjność, opiekę, gruntowne podejście do nauki i rozwoju osobistego. Maple Bear to kanadyjska metodologia połączona z lokalnym programem nauczania.

Wyjątkowa jakość edukacji

Maple Bear zbudował swoją globalną reputację na jakości. Wszystko jest zaprojektowane z myślą o doskonałości w edukacji, od budowania najnowocześniejszych obiektów szkolnych do projektowania wnętrz i wyposażenia. Jasne i przestronne sale lekcyjne są zorganizowane tak, aby odzwierciedlały aktywne zaangażowanie w proces uczenia się. Program nauczania i zasoby są spójne we wszystkich szkołach Maple Bear. Nasi nauczyciele są na bieżąco szkoleni w zakresie programu nauczania i strategii przez bardzo doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych pedagogów z Kanady.

Zalety programu Maple Bear

Program Maple Bear skupia się na uczniach i zapewnia im bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne, społeczne i intelektualne. Program angażuje, stawia wyzwania i włącza uczniów do nauki, kładąc szczególny nacisk na umiejętności rozwiązywania problemów, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w XXI wieku.
  • Ciekawi: odkrywają pasję do wiedzy i nauki.
  • Pewni siebie: są głęboko świadomi swoich talentów i potencjału.
  • Niezależni: przygotowani do kierowania własnym życiem i decydowania o swoich ścieżkach i przeznaczeniu.
  • Analityczni: potrafią swobodnie myśleć i kształtować swoje własne przekonania.
  • Elastyczni: potrafią dostosować się do świata, , w którym zmiana jest jedyną stałą.
  • Kreatywni: zawsze zmotywowani i entuzjastycznie pytający “co by było gdyby?”.
  • Przygotowani: są posiadaniu wiedzy i narzędzi niezbędnych do wybitnych osiągnięć w szkole, pracy artystycznej i w życiu, w swoim kraju lub za granicą.
  • Globalni: dwujęzyczni i kulturowo otwarci na globalną przyszłość.

Globalna obecność

Maple Bear łączy najlepsze kanadyjskie praktyki edukacyjne, aby zapewnić kanadyjską dwujęzyczną edukację przedszkolną, podstawową i licealną uczniom na całym świecie.

39

Krajów

610

Szkół na świecie

60000

Uczniów

Maple Bear w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

Jaka metodologia nauczania jest stosowana w Maple Bear?

Zgodnie z badaniami, które wskazują, że budowanie wiedzy w sposób praktyczny jest bardziej efektywne i trwałe, kanadyjska metodologia nauczania zachęca do kreatywności, badań, eksperymentów, odkryć, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, chęci podejmowania ryzyka intelektualnego i dzielenia się informacjami. 

Celem jest kształcenie samodzielnych uczniów, zdolnych do przyjmowania zmian współczesnego świata i autentycznie pasjonujących się nauką. W Maple Bear stosowana jest również koncepcja edukacji holistycznej, która promuje całościowy rozwój dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej.

Dwujęzyczność poprzez całkowitą imersję w języku angielskim przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej jest kolejnym filarem metodologii Maple Bear. W ten sposób uczniowie uczą się drugiego języka w sposób naturalny, tak jak uczą się języka ojczystego.

Do jakiego wieku dziecko może dołączyć do programu Maple Bear?

Zaleca się, aby uczniowie przystąpili do programu Maple Bear w wieku wczesnoszkolnym, aby w pełni skorzystać z programu imersji drugiego języka i strategii nauczania Maple Bear.

Czy dzieci bez wcześniejszej znajomości języka angielskiego będą w stanie zrozumieć instrukcje i uczestniczyć w zajęciach w języku angielskim?

Metodyka Maple Bear jest tak skonstruowana, że język nie jest dla dzieci przeszkodą, ale wręcz przeciwnie – ścieżką, która pomaga im osiągnąć cele. Szczególne znaczenie ma tutaj stosowanie przykładów, prezentowanie obrazów i przedmiotów oraz sposób prowadzenia dzieci przez całe zajęcia. Nauczyciele zawsze wizualnie podkreślają prośby i wskazówki, tak aby dzieci mogły natychmiast przyswajać związki między słowami i znaczeniami. Dzięki temu dziecko w sposób płynny i naturalny buduje swoje słownictwo i strukturę językową.

Jak zachowa się nauczyciel, jeśli dziecko nie rozumie angielskiego i mówi w klasie w swoim ojczystym języku?

W Maple Bear dzieci są zachęcane i motywowane do nauki, dzięki czemu angielski nie staje się czymś nieprzyjemnym, jak to może się zdarzyć w niektórych tradycyjnych środowiskach nauczania. Nauczyciele oferują uczniom, poprzez różne zasoby, wszelkie wsparcie, aby komunikaty były co raz bardziej rozumiane aż do momentu, gdy znaczenia staną się jasne. Jest rzeczą normalną, że uczniowie używają swojego języka ojczystego lub nawet mieszają słowa i struktury z obu języków. Jednak nauczyciele konsekwentnie używają w klasie języka angielskiego, zawsze dając przykład poprawnego sposobu, tak by uczniowie stopniowo doskonalili swój język i stosowali go w odpowiednim kontekście.

Czy dzieci rozmawiają między sobą po angielsku czy w swoim ojczystym języku?

Podczas całego pobytu w Maple Bear dzieci zaczynają kojarzyć środowisko szkolne z używaniem języka angielskiego. Dlatego zdarza się, że dzieci używają tego języka nawet w kontaktach między sobą i w okresach przeznaczonych na zajęcia swobodne, choć nie jest to formalny wymóg. Warto wspomnieć, że nauczyciele zawsze będą preferować używanie języka angielskiego w każdej chwili, czynności i interakcji, jaką podejmują z uczniami.

Dlaczego dzieci powinny nosić mundurki w klasach Maple Bear?

Istnieje wiele powodów, dla których dzieci powinny nosić mundurki. Mundurki tworzą poczucie przynależności, wspierają budowanie ducha zespołu, promują równość i pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas wycieczek. Ponadto, kreatywność dzieci jest pobudzana na innym poziomie niż wybór ubrania.

Czy wszyscy nauczyciele Maple Bear są native speakers?

W Maple Bear pracują koordynatorzy i nauczyciele różnych narodowości, z których wielu pochodzi z krajów angielskojęzycznych. Jednak bycie native speakerem języka angielskiego nie jest wymogiem, aby zostać nauczycielem lub koordynatorem w naszych szkołach. Szkoły są wspierane przez dedykowanego dyrektora akademickiego, który jest pedagogiem z dużym doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu szkołami od poziomu wczesnego dzieciństwa do szkoły średniej.