Skip to main content

Dobre wzory z Kanady przychodzą do Polski

Rodzice, którzy poważnie myślą o przyszłości swoich dzieci, wiedzą że dzisiejsza wczesna edukacja zapewnia pierwszy podstawowy poziom, który jest tak samo ważny, jak wszystkie kolejne. Jak podkreślają kanadyjscy edukatorzy, odpowiedzialni za stworzenie jednego z najlepszych systemów edukacji na świecie, szczególnie spędzony przez dzieci w przedszkolu powinien być pierwszym podstawowym poziomem edukacji, który jest tak samo ważny, jak te, które następują po nim. 

Dlaczego przedszkole jest kluczowym momentem na rozpoczęcie edukacji dziecka?

Pierwsze 1000 dni od momentu poczęcia do 2 roku życia są ważne dla rozwoju mózgu, a rodzaj opieki, jaką dziecko otrzymuje, wpływa na jego zdolności reakcji i radzenia sobie ze stymulacją i emocjami. W ciągu kolejnych 1000 dni, od około 2 do 5 roku życia, czyli właśnie w wieku przedszkolnym (w Kanadzie edukacja szkolna rozpoczyna się do 6 roku życia), sieci neuronalne w mózgu rozwijają się i umożliwiają rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i myślowych, które są niezbędne do korzystania z narzędzi kulturowych. 

Właśnie w tym wieku dzieci rozwijają zdolności myślenia, takie jak planowanie, rozumienie czyichś myśli i motywacji, przetwarzanie informacji, zadawanie pytań, kreatywne myślenie i ocenianie informacji. Język jest kluczowym narzędziem, które pomaga dzieciom komunikować się, zarządzać emocjami, negocjować i budować umiejętności myślenia.

Dobrze przygotowane środowisko wczesnej edukacji i opieki zawiera wiele elementów, które wpływają na jakość nauki dziecka. Organizacja czasu, dostosowanie przestrzeni, wykwalifikowani nauczyciele i odpowiednie materiały są kluczowe dla zapewnienia optymalnych warunków nauki i rozwoju dzieci. Poprzez zabawę, eksplorację i twórczość dzieci rozwijają umiejętności niezbędne do uczenia się przez całe życie.

Czy istnieją dowody na to, że przyszłe sukcesy dziecka zależą od edukacji przedszkolnej?

Badania prowadzone przez kanadyjskich naukowców bezsprzecznie dowodzą, że dzieci, które przeszły całodniową edukację w kanadyjskich przedszkolach, znaczenie lepiej sobie radzą w kolejnych etapach edukacji. Badania potwierdziły też, że umiejętności potrzebne do uczenia się przez całe życie w XXI wieku opierają się na zdolnościach eksploracyjnych, badawczych i twórczych, które dzieci zdobywają właśnie w wieku przedszkolnym (Raport Royal Bank of Canada). 

Kanadyjscy uczeni z  Institute for Studies in Education (OISE) w Ontario prowadzą też systematyczne badania grup cztero- i pięciolatków. Badanie to wykazało, że dzieci uczestniczące w całodniowym programie przedszkolnym uzyskują wyższe wyniki w czytaniu, pisaniu i znajomości liczb niż te, które uczestniczyły w programie półdniowym. Uzyskały również wyższe wyniki w zakresie samoregulacji, która jest zdolnością do reagowania na stres życiowy i jest ważnym czynnikiem pozwalającym przewidywać przyszłe osiągnięcia akademickie dziecka.  Ponadto dzieci, które uczęszczały do całodziennego przedszkola, miały znacznie większe szanse na spełnienie wymogów akademickich podczas rutynowych egzaminów w klasie 3.

Jak wygląda wczesna edukacja w kanadyjskich szkołach?

Bogate otoczenie wczesnej edukacji składa się z różnych elementów. Po pierwsze, odbywają się rozmowy między wychowawcami a dziećmi, a także między samymi dziećmi. Dzieci mają okazję rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami i słownictwem, co wspomaga ich gotowość do nauki języka pisanego i liczb. Po drugie, dzieci są zachęcane do wytrwałości i rozwiązywania problemów poprzez pytania i eksperymenty. Nauczyciele stwarzają przestrzeń do rozwijania umiejętności myślenia. Po trzecie, aspekt społeczny i emocjonalny jest włączany w codzienne czynności i zabawy. Poprzez fizyczną aktywność, dzieci uczą się jak zadbać o siebie nawzajem i rozwijają empatię. 

W kanadyjskich przedszkolach zabawa jest być łączona z nauką. Istnieje wiele rodzajów zabawy, takich jak swobodna zabawa, zabawa badawcza, zabawa oparta na współpracy, nauka przez zabawę i gry edukacyjne. Każdy rodzaj zabawy ma różne cele i efekty uczenia się. Wczesna edukacja oparta na zabawie zakłada, że dzieci są aktywnymi, kompetentnymi, kreatywnymi i dociekliwymi studentami. 

Dobra przedszkolna edukacja rodem z Kanady już dostępna w przedszkolach Maple Bear

Kanadyjskie szkoły i przedszkola Maple Bear, w których uczy się już ponad 59 000 dzieci, dzielą się ze światem najważniejszymi odkryciami kanadyjskich edukatorów i wdrażają w życie kanadyjską metodykę kształcenia, nastawioną przede wszystkim na rozwijanie kompetencji XXI. Zgodnie z misją Maple Bear, dzieci trafiają do bezpiecznego otoczenia, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje.  Szkoły Maple Bear zapewniają program skoncentrowany na uczniu oraz naukę w bezpiecznym i stymulującym środowisku, które zaszczepia pasję do uczenia się przez całe życie.

W każdej grupie przedszkolnej zajęcia prowadzi po angielsku dwóch nauczycieli, co daje możliwość uważnego śledzenia postępów każdego dziecka. Dzieci pracują i bawią się w małych zespołach, a tempo nauki jest dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka. Podczas zajęć realizowana jest kanadyjska i polska podstawa programowa. Dzięki stałemu nadzorowi ekspertów z Akademickiej Rady z Kanady, odbywa się to zawsze zgodnie z kanadyjską metodologią. 

Zgodnie ze światowym standardem Maple Bear, klasy są zaplanowane tak, aby umożliwić nauczycielom prowadzenie działań edukacyjnych, zarówno w grupach, parach, jak i pojedynczo. Jest to możliwe dzięki różnorodnym stacjom tematycznym, które nazywane są centrami nauki. Celem takiego rozwiązania jest maksymalne wykorzystanie każdej chwili w klasie, aby uczniowie mogli stale odkrywać coś nowego w wymagający, zabawny sposób i utrzymując ich zainteresowanie przez cały dzień w szkole.

Nauczyciele pracujący w polskich placówkach Maple Bear przechodzą dokładnie takim sam proces rekrutacji, jak nauczyciele w Kanadzie. Również w ten sam sposób są rozwijane ich kompetencje. Maple Bear zapewnia ciągłe szkolenia zawodowe nauczycieli. Trenerzy z akademickiego działu Maple Bear mentorują nauczycielom, wprowadzając ich w najnowsze metody nauczania i strategie kształcenia. Maple Bear w Kanadzie współpracuje również z Departamentem Edukacji Prowincji Manitoba oraz Uniwersytetem w Winnipeg, gdzie nauczyciele Maple Bear mogą dodatkowo pogłębiać swoje kompetencje. 

Dodatkową korzyścią jest globalny zasięg działania sieci Maple Bear. Pozwala to na bezpośrednią wymianę wiedzy i ułatwia nauczycielom możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia w innych placówkach Maple Bear na całym świecie. 

Maple Bear Kraków zaprasza na spotkania informacyjne

Kanadyjska przedszkole Maple Bear Kraków będzie trzecią po Katowicach i Wrocławiu otwartą w Polsce placówką Maple Bear. Przedszkole i zerówka Maple Bear powstają przy ulicy Saskiej 25, w sercu nowoczesnego i pełnego zieleni kampusu „The Park Kraków” w dzielnicy Podgórze, oferując niepowtarzalną okazję do rozwoju i nauki zgodnie z najlepszymi standardami kanadyjskiego systemu edukacji. 

Maple Bear wchodzi na krakowski rynek edukacyjny z ofertą dla przedszkolaków i uczniów zerówki. Rekrutacja do przedszkola dla roczników 2018 – 2022 na rok szkolny 2024/2025 rozpoczęła się 1 lutego 2024 r.  

Dzieci, które rozpoczną edukację w Maple Bear będą mogły kontynuować naukę w jednym z najbardziej nowoczesnych kampusów w Polsce, którego budowa rozpocznie się już wkrótce.