Skip to main content

Dlaczego Maple Bear?

Metodyka kanadyjska

Kanadyjska metodologia w połączeniu z programem opracowanym przez naszych specjalistów w dziedzinie edukacji dają niepowtarzalną szansę ponad 40 tysiącom studentów. Maple Bear to jedyna sieć edukacyjna, która może zaoferować autentyczne wielokulturowe doświadczenie w stale zmieniającym się środowisku, gdzie dobre praktyki są budowane, współdzielone i ulepszane. Sieć szkół Maple Bear jest obecna w ponad 30 krajach i stale się rozwija. W każdym innym kraju, w którym działa, Maple Bear jest gotowy zapewnić globalne doświadczenie edukacyjne.

Lokalny program nauczania

Maple Bear działa zgodnie z lokalnymi przepisami edukacyjnymi, oferując lokalne programy nauczania w połączeniu z programem kanadyjskim. Otwiera to przed uczniami Maple Bear o wiele więcej opcji edukacyjnych: są oni przygotowani i zdolni do łatwego przechodzenia między systemem kanadyjskim oferowanym przez Maple Bear a systemem w ich własnym kraju. Mogą to robić na dowolnym etapie edukacji od przedszkola do końca szkoły średniej. Są również przygotowani do podjęcia nauki na uniwersytecie w kraju i za granicą, jeśli tak zdecydują, i nie są przywiązani do jednego systemu.

Globalna rodzina

Maple Bear łączy najlepsze kanadyjskie praktyki edukacyjne, aby zaoferować uczniom na całym świecie kanadyjską dwujęzyczną edukację przedszkolną, podstawową i licealną.

Zapewnienie jakości

Szkoły Maple Bear korzystają z naszego działu akademickiego składającego się z kanadyjskich trenerów, autorów programów nauczania i pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie jakości. Maple Bear zapewnia ciągłe szkolenia zawodowe i wsparcie dla naszych nauczycieli. Trenerzy z akademickiego działu Maple Bear mentorują nauczycielom, wprowadzając ich w najnowsze metody nauczania i strategie instruktażowe. Współpracujemy również z Departamentem Edukacji Prowincji Manitoba oraz Uniwersytetem w Winnipeg, gdzie nauczyciele Maple Bear mogą uczestniczyć w kursach prowadzących do uzyskania tytułu magistra edukacji.

Kanada jest pionierem wśród krajów, które dostosowują swój system edukacji do koncepcji umiejętności XXI wieku. Od 1994 roku państwo to stosuje metodykę w pełni skupiającą się na nauce umiejętności kluczowych dla przyszłego sukcesu.

Od najmłodszych lat należy zapewnić uczniom aktywności zakorzenione w umiejętnościach uczenia się XXI wieku, w tym: komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia, kreatywności, umiejętności cyfrowych i globalnego obywatelstwa. Umiejętność czytania i pisania polega na czytaniu, aby się uczyć, a nie tylko na uczeniu się czytania. Chodzi o rozwijanie zdolności i motywacji do identyfikowania, rozumienia, interpretowania, tworzenia i przekazywania wiedzy.

Maple Bear promuje tę koncepcję umiejętności czytania i pisania poprzez swój program nauczania, praktyki instruktażowe i sposoby oceny. Poziom wiedzy jest oceniany poprzez pryzmat wykazania zdolności do zastosowania tego, czego uczeń nauczył się w tych nowych kontekstach. Strategie ewaluacji są autentyczne, promują zaangażowanie uczniów i poprawiają ich naukę.

https://www.youtube.com/watch?v=8lcvz4tmQ9g&t

Edukacja dwujęzyczna

Jest to używanie dwóch różnych języków podczas nauczania w klasie. W Maple Bear uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów w języku ojczystym lub angielskim, w zależności od przedmiotu i poziomu klasy.

W klasie Maple Bear uczniowie nie uczą się wyłącznie słownictwa na pamięć. Jest to kluczowa różnica między programami oferowanymi w Maple Bear a szkoleniami ESL oferowanymi w innych szkołach twierdzących, że oferują edukację dwujęzyczną.

Co więcej, w Maple Bear uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego w przedszkolu, korzystając z ukierunkowanego na ucznia systemu nauczania angielskiego, który jest oparty na kanadyjskiej pedagogice edukacyjnej i najlepszych praktykach.

Otrzymaj więcej informacji