Skip to main content

Bardziej niż nauce języka, uczniowie są poddawani ekspozycji na wielokulturowe środowisko, co przynosi znaczące korzyści w procesie rozwoju zdolności poznawczych. 

Dla kanadyjskich pedagogów, termin dwujęzyczność oznacza więcej niż tylko naukę drugiego języka. Dwujęzyczność to podejście, a nie cel sam w sobie. Chodzi o stworzenie uczniom możliwości nauki w stanie pełnego zanurzenia w drugim języku. Daje im to szansę zetknięcia się z wielokulturowym środowiskiem, naturalnie rozwijając umiejętność myślenia w innym języku i zwiększając zdolność szybkiego i komfortowego dostosowania się do różnych kontekstów. Dlatego też natura kanadyjskiego systemu edukacji opiera się na podejściu wielokulturowym. 

Od chwili swojego powstania w 1867 roku Kanada ma dwa główne języki: angielski i francuski. Kraj ten również otworzył się na imigrację i różnorodność. Podczas kolejnych fal migracyjnych rząd podejmował działania w celu przyjęcia i integracji tych nowych kanadyjskich rodzin. Edukacja jest głównym narzędziem tego procesu.  Zawsze dąży do zrozumienia potrzeb rodzin oraz uczniów i przyjmuje strategie skoncentrowane na praktycznym uczeniu się poprzez postrzeganie, eksperymentowanie i dzielenie się. 

To fundamentalna różnica między “nauką angielskiego” a “uczeniem się w języku angielskim”. Pod koniec lat 60., Kanada zobowiązała wszystkie federalne organizacje do oferowania wsparcia dla swoich obywateli zarówno w języku francuskim, jak i angielskim. Ustawa o językach urzędowych przyczyniła się do propagowania koncepcji, że dwujęzyczność oznacza nie tylko rozwijanie biegłości w drugim języku, ale posiadanie dwóch oficjalnie uznanych języków ojczystych. 

Metodyka Maple Bear ma na celu tworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju ucznia. “Kiedy uczniowie zostają zanurzeni w środowisku, w którym używany jest nowy język, dzieci stopniowo go przyjmują. Robią to nie tylko poprzez zapamiętywanie słownictwa i struktur gramatycznych, ale przez rzeczywistą asymilację niuansów i subtelnych znaczeń języka w sposób skuteczny i ostateczny” – wyjaśnia Cintia Sant’Anna, dyrektor akademicki Maple Bear. Jednym z ekspertów tej metody jest kanadyjski wykładowca, pisarz i pedagog Michael Fullan. Podkreśla on znaczenie 6C: Edukacji Charakteru, Obywatelstwa, Współpracy, Komunikacji, Kreatywności i Krytycznego Myślenia (po angielsku: Character Education, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity, and Critical Thinking). Fullan, autor Deep Learning, twierdzi, że oczekiwanym rezultatem tego modelu jest to, że uczniowie bardziej dbają o szkołę i życie. Uczą się także myśleć o tym, jak coś zmienić i jak pomóc ludzkości.

Maple Bear przenosi dwujęzyczność na inny poziom, wykraczając poza nauczanie językowe. Zapewnia edukację skoncentrowaną na badaniach, obywatelstwie i przedsiębiorczości. Te umiejętności mogą wiele zmienić w życiu dziecka.