Skip to main content

Źródło zabawy i nauki

Nauczanie matematyki w Maple Bear odbywa się stopniowo i rozpoczyna się już od przedszkola. Uczniowie są zachęcani do rozpoznawania elementów i przedmiotów z ich codziennego życia i budowania relacji z treściami przekazywanymi w klasie. Na początku uczymy matematyki w namacalny i zabawny sposób, poprzez przedmioty, które uczniowie mogą wziąć do ręki. Stopniowo, wraz ze wzrostem zdolności uczniów do myślenia abstrakcyjnego, wprowadzamy zagadnienia symboliczne i bardziej złożone. 

W miarę jak procesy myślowe dzieci zmieniają się, przechodząc od sfery konkretnej do abstrakcyjnej, proces nauki matematyki jest stale przekierowywany, przechodząc od

posługiwania się materiałami, ustrukturyzowanymi lub nie, do form graficznych, aż do osiągnięcia wyrafinowania języka matematycznego.

Na poziomie edukacji podstawowej dzieci utrwalają swoją wiedzę na temat systemu

dziesiętnego i sposobu jego działania oraz zaczynają stosować różne strategie i poszerzają swój repertuar, aby rozwiązywać wyzwań. Wyzwaniem, z którym umiejętnie radzą sobie nauczyciele jest uczynienie matematyki czymś stymulującym dla dzieci. Po pierwsze, ważne jest, aby uczynić ją istotną i powiązaną z ich codziennym życiem. do ich codziennego życia. Na przykład w przypadku małych dzieci, możemy policzyć zaparkowane samochody na ulicy i odkryć, czy wynik jest parzysty czy nieparzysty. czy wynik jest parzysty czy nieparzysty. 

Innym sposobem jest zachęcanie do nauki matematyki w domu. Rodziny mogą zachęcać do nauki matematyki pomagając dzieciom zastosować to, czego uczą się w szkole do codziennego życia w domu. Liczenie zabawek przed odłożeniem ich na miejsce, dodawanie lub odejmowanie skarpetek podczas składania prania lub dzielenie owoców wśród członków rodziny, to tylko niektóre przykłady matematyki aktywnym i zabawnym elementem w życiu dzieci. Porządkowanie zabawek w kolejności lub układanie kalendarza wydarzeń rodzinnych to inne działania, które sprawiają, że nauka matematyki ma znaczenie. 

Wyzwaniem, z którym umiejętnie radzą sobie nauczyciele, jest pokazanie dzieciom matematyki jako czegoś stymulującego.  Po pierwsze, ważne jest, aby stała się ona istotna i związana z ich codziennym życiem. Na przykład, z małymi dziećmi możemy policzyć zaparkowane samochody na ulicy i odkryć, czy wynik jest parzysty czy nieparzysty. Innym sposobem jest zachęcanie do nauki matematyki w domu. Rodzice mogą zachęcać do nauki matematyki, pomagając dzieciom zastosować to, czego uczą się w szkole, w codziennym życiu w domu. Liczenie zabawek przed odłożeniem ich na miejsce, dodawanie lub odejmowanie skarpetek podczas składania ich do prania lub dzielenie owoców między członków rodziny, to tylko niektóre przykłady uczynienia matematyki aktywnym i zabawnym elementem w życiu dzieci. Porządkowanie zabawek w kolejności lub układanie rodzinnego kalendarza wydarzeń to inne czynności, które sprawiają, że nauka matematyki staje się bardziej znacząca.

Kluczowym składnikiem nauki matematyki jest wyzwanie. Im bardziej uczniowie czują się zmuszeni do rozwiązywania problemu, tym silniejsze jest pragnienie jego rozwiązania. Z tego powodu lekcje matematyki zawsze opierają się na sytuacjach pełnych wyzwań. A zadania są wykonywane w grupach. W ten sposób dzieci mogą wykorzystać swoją wcześniejszą wiedzę, a dyskutując i dzieląc się informacjami z innymi uczniami, są w stanie wyciągać wnioski. 

Matematyka nie jest kwestią gotowych reguł. W naszej szkole jest przedstawiana jako odkrycie, budowanie wiedzy, którą nauczyciele pomagają tworzyć i moderować.  Ucząc się matematyki, uczniowie stają się bardziej pewni siebie, gdyż w ten sposób osiągają nowe poziomy logicznego rozumowania i uczą się odnosić do problemów sytuacyjnych w sposób bardziej naturalny i skierowany na rozwiązywanie problemów.