Skip to main content

Pierwszy webinar Maple Bear Polska zatytułowany „Dwujęzyczne dziecko” otworzył nowy cykl wirtualnych spotkań, do których zaprosiliśmy rodziców z całej Polski.  Spotkanie poprowadziła Monika Szymczak, dyrektor szkoły i przedszkola Maple Bear we Wrocławiu, a jej gościem była Irena Korbabicz Putko, dyrektor akademicki Maple Bear z Kanady. 

Drugi język – im wcześniej tym skuteczniej

Głównym tematem spotkania była nauka drugiego języka, która zgodnie z wynikami badań naukowych powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Uczeni odkryli, że dzieci do 7 roku życia mają największą łatwość przyswojenia drugiego języka w naturalny sposób. Po 7 roku życia proces ten staje się coraz trudniejszy. Warto też zwrócić uwagę na sposób, w jaki drugi język jest wprowadzany w życie dziecka. Zgodnie z kanadyjską metodyką kształcenia, najbardziej skutecznym sposobem jest immersja językowa, która pozwala dziecku na spontaniczne nabywanie umiejętności językowych. Jest to metoda stosowana w szkołach i przedszkolach Maple Bear, który jest eksportowym produktem kanadyjskiej edukacji i przenosi do innych krajów to, co z ogromnym sukcesem udało się wypracować i wdrożyć kanadyjskim edukatorom na miejscu. 

Język obcy jako narzędzie odkrywania świata

Kanadyjscy eksperci podkreślają, że Immersja językowa umożliwia zanurzenie w języku obcym, który jest narzędziem do komunikacji, a nie celem samym w sobie. Dzieci uczą się przez doświadczenie i interakcje, a nie tylko teorię. Immersja jest metodą, która integruje naukę języka z kontekstem kulturowym i akademickim. W kanadyjskich szkołach nacisk kładziony jest na komunikację i praktyczne zastosowanie języka w codziennym życiu. Uczniowie są zmotywowani do eksplorowania i wykorzystywania języka w różnych kontekstach, co prowadzi do głębszego zrozumienia i biegłości językowej. 

Klasa to trzeci nauczyciel

Ogromne znaczenie dla skuteczności tego procesu ma także sposób prowadzenia zajęć, który pozwala dzieciom na rozwijanie własnych zainteresowań, zachęca do pracy w grupach i wymiany doświadczeń pomiędzy dziećmi, a nauczycielom umożliwia uważne śledzenie potrzeb dziecka. W kanadyjskim systemie edukacyjnym klasa, jej ustawienie i dostępne pomoce naukowe stanowią bardzo ważny element procesu kształcenia. Równie ważne jest wykorzystanie zabawy, która w edukacji wczesnoszkolnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju języka, choćby ze względu na fakt, że pozwala dzieciom na wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi dziećmi. Klasy w szkołach i przedszkolach Maple Bear są zaprojektowane zgodnie z wymogami kanadyjskiej metodyki w oparciu o zróżnicowane centra aktywności, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania pracując w grupach, parach lub indywidualnie. Irena Korbabicz-Putko podkreśliła, że w Maple Bear klasa, jej wyposażenie i sposób urządzenia jest równie ważna, jak nauczyciel. 

Następny webinar już w przygotowaniu

Wobec dużego zainteresowania tematyką dwujęzycznej edukacji już wkrótce zaprosimy rodziców na kolejny webinar, w którym nasi eksperci rozwieją wątpliwości rodziców co do tego, jaki wpływ ma wczesna nauka nauka języka obcego na ogólny rozwój dziecka. Następne czwartkowe webinary są już w przygotowaniu.