Skip to main content

Pierwsza polsko-kanadyjska szkoła podstawowa i przedszkole Maple Bear, należące do największej na świecie sieci edukacyjnej, zostały uroczyście otwarte 4 września br. Po trwającym 8 miesięcy remoncie historycznego budynku przy ulicy Stawowej 6 w Katowicach, kampus Maple Bear powitał pierwszych uczniów i ich rodziców. Rok szkolny 2023/24 został zainaugurowany w obecności władz miasta i gości z całego świata.

Honorowymi gośćmi byli Rodney Briggs, legendarny współzałożyciel szkół Maple Bear z Kanady oraz Wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak, zaś Ambasador Kanady, Catherine Godin uczestniczyła w ceremonii wirtualnie: goście mogli wysłuchać przemówienia pani ambasador dzięki transmisji online. Wszyscy mali uczniowie Maple Bear Katowice zostali powitani na scenie przez międzynarodowe grono pedagogiczne. Nie zabrakło też lokalnych śląskich elementów: wraz z życzeniami sukcesów w nowym roku szkolnym wszystkie dzieci otrzymały tradycyjne tyty.

Szkoła w Katowicach to pierwsza polska placówka Maple Bear, największej i najszybciej rozwijającej się sieci edukacyjnej na świecie, w której obecnie działa 580 szkół w 39 krajach na całym świecie. Szkoły Maple Bear dzielą się ze światem tym, co najlepsze w kanadyjskiej edukacji, oferując dwujęzyczną metodykę i strategię nauczania, która jest połączeniem kanadyjskiego i krajowego programu. Szkoły działają zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi szkolnictwa, a dzieci kończące edukację otrzymują polskie i kanadyjskie świadectwa.

Rozpoczęcie roku w katowickiej szkole i przedszkolu było zatem jednocześnie inauguracją polskiej sieci szkół Maple Bear. Kolejne szkoły powstają już we Wrocławiu i Poznaniu (planowane otwarcie we wrześniu 2024 r.). W Warszawie Maple Bear zbuduje nowoczesny budynek szkolny. Wkrótce powstanie też szkoła w Krakowie.

Rodney Briggs, twórca Maple Bear powiedział:

“- Program nauczania w Maple Bear został starannie opracowany z myślą, aby wspierał i pielęgnował wszechstronny rozwój każdego dziecka, obejmując jego rozwój w aspekcie fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Naszym celem jest wyposażenie dzieci w umiejętności niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku. Jesteśmy w pełni zaangażowani, aby dostarczać wyjątkową jakość edukacji kanadyjskiej dzieciom z Katowic poszerzać sieć naszych szkół, utrzymując jednocześnie wysokie standardy edukacyjne w Polsce. Naszym celem jest zapewnienie jak największej liczbie dzieci w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej dostępu do korzyści wynikających z doskonałej edukacji dwujęzycznej.”

Kanadyjska edukacja plasuje się w pierwszej piątce krajów o najlepszych wynikach na świecie i na pierwszym miejscu wśród krajów anglojęzycznych, co regularnie potwierdzają rankingi PISA, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Maple Bear jest eksportowym produktem kanadyjskiej edukacji, przenosząc na lokalne rynki najlepsze praktyki i sprawdzone metody kanadyjskiej metodologii nauczania, które skutecznie łączy z lokalnymi wymogami programowymi.

Grzegorz Esz, prezes Maple Bear Schools Polska podkreśla, że:

“Polsko-kanadyjskie szkoły Maple Bear wnoszą na polski rynek edukacyjny nową jakość nauczania, w której dzieci są w centrum uwagi, a program nauczania solidnie przygotowuje je od najmłodszych lat do tego, aby w dorosłym życiu stały się odpowiedzialnymi obywatelami świata” i dodaje:” Nasi uczniowie już od najmłodszych lat będą się uczyć krytycznego i kreatywnego myślenia, gdyż są to umiejętności zaliczane dziś do najbardziej potrzebnych kompetencji XXI wieku. Aby to umożliwić, tworzymy przyjazne i zachęcające do ciekawości środowisko, w którym popełnianie błędów jest sposobem na naukę, a zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi jest wysoko oceniane.”

Podczas uroczystości inauguracji Rodney Briggs wręczył szkole certyfikat potwierdzający pełną zgodność z wymogami i standardami Maple Bear, co oznacza nie tylko zgodność w zakresie wyposażenia klas czy dostępności kanadyjskich materiałów edukacyjnych, ale przede wszystkim jakości nauczania.

Grono pedagogiczne na Stawowej jest równie międzynarodowe, co w każdej kanadyjskiej szkole, a o ich najwyższe kompetencje dba kanadyjska Rada Akademicka, złożona z 200 wybitnych kanadyjskich edukatorów. Wszyscy nauczyciele pracujący w szkołach Maple Bear regularnie rozwijają swoje kompetencje i dogłębnie poznają metodologię nauczania, która leży u podstaw światowego sukcesu kanadyjskiej edukacji. W każdej klasie szkolnej i przedszkolnej zajęcia prowadzą jednocześnie dwaj nauczyciele. Dzięki temu możliwe jest realizowanie programu nauczania dostosowanego do zajęć grupowych i prowadzenie procesu edukacyjnego w oparciu o zróżnicowane tematycznie centra aktywności.

Jednym z kamieni milowych, na których Maple Bear zbudował sukces na całym świecie jest dwujęzyczność. W polskich szkołach i przedszkolach Maple Bear, podobnie jak w placówkach Maple Bear na całym świecie, edukacja przedszkolna będzie prowadzona przy zastosowaniu podejścia immersyjnego: nauczyciele prowadzą zajęcia po angielsku, aby dzieci miały stały kontakt z żywym językiem. W szkole podstawowej program będzie realizowany w obu językach: lokalne programy nauczania, takie jak literatura polska czy historia będą prowadzone się w języku polskim.

Angielski jest także językiem, a którym życie szkolne toczy się na przerwach, podczas posiłków czy zajęć sportowych. Dzięki temu dzieci różnych narodowości mogą znaleźć wspólny język i wspólnie rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz i językowe.

Dwujęzyczna szkoła podstawowa i przedszkole Maple Bear w Katowicach mieści się w jednym z najpiękniejszych historycznych budynków w samym centrum Katowic przy ul. Stawowej 6. Remont i zapewnienie pełnej zgodności ze światowymi standardami Maple Bear trwało 8 miesięcy i kosztowało ponad 6 milionów złotych. Dziś na kampus Maple Bear składają się: odrestaurowany ogromnym nakładem środków i pracy zabytkowy budynek szkolny, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw oraz dodatkowy budynek z dwiema salami gimnastycznymi. To wszystko w samym sercu Katowic!

W ramach czesnego szkoła zapewnia komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych niezbędnych do realizacji programu nauczania, zarówno w części anglojęzycznej, jak i polskiej, a także 3 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne tygodniowo. Rodzice będą mogli też wybrać dodatkowe zajęcia oraz skorzystać z mogli z możliwości zorganizowanego transportu dzieci szkolnym busem.