Skip to main content

Ciepła, przyjazna przestrzeń do rozwijania pozytywnej społeczności klasowej dla wszystkich uczniów.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Przedszkole Maple Bear

Przedszkole

3 – 5 lat

W grupach przedszkolnych Maple Bear rozwijamy umiejętności, cechy i wyjątkowość każdego dziecka, których w przyszłości nie zastąpi komputer: ciekawość, analiza, pewność siebie, niezależność, zdolność adaptacji, kreatywność, globalne myślenie.

W procesie edukacyjnym Maple Bear wnosi tylko to, co najlepsze w kanadyjskiej edukacji: pełne zanurzenie dziecka w anglojęzycznym środowisku, innowacyjność, troskę, rzetelne podejście do nauki i rozwoju osobistego małego człowieka, który w co wierzymy, będzie szczęśliwy i osiągnie sukces; osobę, która potrafi myśleć, analizować, brać odpowiedzialność, czyli być świadomym obywatelem świata.

Podstawa programowa dla przedszkola

Język angielski i literatura

W starszej grupie przedszkolnej dzieci będą potrafiły skutecznie komunikować się w języku angielskim, rozumieć i mówić po angielsku, będą znały litery alfabetu, będą potrafiły przeczytać podstawowy tekst w języku angielskim, będą znały techniki poprawnej wymowy przy poznawaniu nowych słów, będą znały strategie pisania tekstów na poziomie podstawowym, wreszcie będą potrafiły korzystać z materiałów audio i wideo.

Rozwój osobisty i umiejętności społeczne

Dzieci nauczą się szanować innych, słuchać i rozumieć, że ludzie mają różne talenty i funkcje w naszym społeczeństwie.

Nauka i technologia

Dzieci będą zainteresowane otaczającym je światem, będą znały właściwości najczęściej spotykanych materiałów, dzięki obserwacji będą rozróżniały cykle w przyrodzie i będą współpracowały z innymi uczniami przy komputerach przez cały proces nauki.

Aktywność twórcza

Dzieci będą potrafiły wykorzystać kolor, kształt i media do realizacji swoich pomysłów. Będą potrafiły przekazać swoje wrażenia na temat muzyki, przedmiotów sztuki, przedstawień i tańców.

Kultura fizyczna i zdrowie

Rozwiną się umiejętności fizyczne dzieci (takie jak równowaga i zwinność), dzieci będą znały zasady bezpieczeństwa, będą potrafiły się dzielić, czekać na swoją kolej, angażować się wspólnie, będą znały zasady zachowania.

Matematyka

Dzieci będą potrafiły rozwiązywać problemy. Poznają prawa przyrody, pojęcia liczb, porównań, zbiorów, podstawowych operacji formalnych (takich jak dodawanie i odejmowanie), obiektów dwu- i trójwymiarowych, prostych wykresów, podstawowych rodzajów pomiarów i oceniania oraz zdobędą podstawową wiedzę z zakresu teorii prawdopodobieństwa.

Rozwój umiejętności językowych i przyswajanie języka

Dzieci rozpoczynają naukę w szkole Maple Bear z podstawowym poziomem znajomości języka ojczystego. Podczas nauki języka ojczystego dzieci przechodzą przez kilka etapów w następującej kolejności: słuchanie, rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Każdy etap nauki języka rozpoczyna się, gdy rozwój umiejętności trwa jeszcze w poprzednich etapach. Kiedy uczniowie Maple Bear uczą się angielskiego jako drugiego języka, przechodzą przez te same etapy w tej samej kolejności, co podczas nauki języka ojczystego. Badania pokazują, że nauka dwóch języków w młodym wieku sprzyja rozwojowi językowemu i poznawczemu dzieci.

Metoda nauki języka na zasadzie zanurzenia w środowisku obcojęzycznym w szkołach Maple Bear jest stosowana do pogłębionej nauki języka angielskiego. Oznacza to, że dzieci uczą się słuchać, mówić, czytać i pisać po angielsku w środowisku językowym, w którym materiały do nauki prezentowane są w języku angielskim. Lekcje od pierwszego dnia prowadzone są w języku angielskim.

Umiejętność czytania i pisania, która obejmuje umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania, jest jednym z najważniejszych celów Maple Bear.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są godziny pracy przedszkola?

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7.30 do 17.30. Zajęcia programowe planowane są w godzinach od 8.00 do 15.30.

Czy w przedszkolu będzie realizowana polska podstawa programowa?

Tak, autorski program edukacyjny Maple Bear powstaje z połączenia kanadyjskiego programu i metodyki nauczania z w pełni realizowaną polską podstawą programową. Maple Bear całkowicie respektuje wymagania edukacyjne krajów, w których działa, przyjmując kanadyjską metodologię do realizacji obowiązkowego lokalnego programu nauczania. Nasze zespoły przeanalizowały wszystkie lokalne programy nauczania, upewniając się, że w programie Maple Bear osiągane są efekty kształcenia wskazane przez lokalne ministerstwo edukacji. Maple Bear wzbogaca i wnosi do lokalnych struktur wartość dodaną w postaci najlepszych kanadyjskich strategii edukacyjnych i najlepszych praktyk.

Ile dzieci będzie w jednej grupie?

Standardy Maple Bear wskazują, że w grupie przedszkolnej będzie maksymalnie 18 dzieci, ale ostateczna liczba dzieci zależy od powierzchni klasy. Możliwe, że niektóre grupy będą mniejsze, aby dostosować wielkość grupy do konkretnej sali. 

Ilu opiekunów będzie zajmowało się grupą?

Zgodnie ze standardami Maple Bear, każdą grupą będą opiekować się 2 osoby – nauczyciel i pomoc nauczyciela. 

W jakim języku będą prowadzone zajęcia w przedszkolu?

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, aby od początku realizować strategię immersji. 

Czy uczniowie poznają lokalną historię i geografię?

Tak. Wszystkie przedmioty w Maple Bear w pełni respektują program nauczania wymagany przez lokalne ministerstwo edukacji.

Jeśli dzieci dołączają do przedszkola lub szkoły podstawowej Maple Bear później, czy integracja jest dla nich trudna?

Im wcześniej uczeń dołączy do programu Maple Bear, tym łagodniejszy będzie proces przyswajania drugiego języka. Warto zaznaczyć, że proces przyswajania drugiego języka przebiega naturalnie, jedynie czasami wymaga wzmocnienia i szczególnej uwagi ze strony nauczycieli. W odniesieniu do treści i metodologii, adaptacja uczniów odbywa się w sposób naturalny.

Czy dzieci będą miały zapewnione pełne wyżywienie?

Tak, w Maple Bear Schools zapewniamy pełne wyżywienie dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Czy Maple Bear zapewnia zajęcia dodatkowe?

Tak, zapewniamy wiele dodatkowych zajęć do wyboru przez rodziców i dzieci. Pełna lista i koszty zostaną podane przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Czy opłata za zajęcia dodatkowe jest wliczona w czesne?

Zajęcia dodatkowe będą rozliczane oddzielnie, ale Maple Bear Schools dokłada wszelkich starań, aby zapewnić konkurencyjne ceny, jak również szeroką gamę różnych zajęć.

Czy dzieci będą miały mundurki?

Tak, dzieci w Maple Bear mają mundurki, które są dostępne w szkole na początku roku szkolnego. Zapewniamy również możliwość dokupienia dodatkowych elementów garderoby w trakcie roku. 

Czy dzieci powinny nosić mundurki codziennie? Czy są jakieś wyjątki?

Tak, dzieci powinny nosić mundurki każdego dnia. Szkoły mogą zdecydować się na wyjątki kilka dni w roku, w zależności od lokalnych okoliczności. 

Czy dzieci będą miały podręczniki? W jakim będą języku?

Książki wymagane w programie nauczania Maple Bear są zapewnione przez szkołę, a ich koszt jest wliczony w czesne. 

Potrzebujesz więcej informacji?