Skip to main content

Badania naukowe dowodzą, że skuteczność uczenia się języka jest tym większa, im młodsze dziecko. Im wcześniej będzie miało kontakt z językiem obcym, tym większe są jego szanse na władanie nim w przyszłości jak własnym.  Naukowcy zgadzają się też co do tego, że najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego jest metoda immersyjna. 

Model immersyjny charakteryzuje się nakładaniem języka drugiego, który dziecko zdobywa w przedszkolu, na język pierwszy, w którym komunikuje się ono na co dzień z najbliższymi osobami. Dziecko jest niejako „zanurzone w drugim języku”, słyszy naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane przez dorosłych w tym właśnie języku, ma okazję do ich naśladowania i aktywnego uczestnictwa w interakcji językowej. W taki właśnie sposób odbywa się nauka angielskiego w szkołach i przedszkolach Maple Bear.

Zapraszamy rodziców na spotkanie online z nauczycielami i metodykami Maple Bear, aby dowiedzieć się, czym jest immersja, poznać metodę immersji i jak kanadyjscy metodycy w praktyce stosują ją podczas zajęć.

Podczas Webinaru odpowiemy na na pytania:

  • Jakie korzyści wynikają z nauczania metodą immersji?
  • Kiedy najlepiej zacząć naukę języka obcego?
  • Jak powinna być zorganizowana dydaktyka obcojęzycznej edukacji przedszkolnej i szkolnej?
  • Jakie są warunki efektywności immersji?

23 maja 2024, Godzina 18.30